Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

GBR har tagit tempen på branschen

Golvbranschen, GBR, har tagit tempen på branschen, det vill säga ställt några enkla frågor till medlemsföretagen om hur det ligger till med en del saker som är angelägna och aktuella för ett golvföretag.

Frågor som ställts är:

  • Hur är orderingången?
  • Hur är utvecklingen avseende lönsamhet?
  • Saknar du golvläggare?
  • Har du någon lärling anställd?
  • Har du någon skollärling på företaget?

102 företag över hela landet har svarat på frågorna. Som väntat visar svaren på hög aktivitet och på tydlig brist på golvläggare. Här nedan visar vi hur man svarat på ett par av frågorna.

Temp1

På 54,90 procent av golvföretagen svarar man att orderingången är hög. Bara 6,86 procent upplever den som låg.

Temp2

Lönsamheten är bra tycker 27,45 procent, den är OK tycker 58,82 procent och 13,73 procent tycker den är dålig.

Temp3

Bristen på golvläggare känner majoriteten av. 54,46 procent saknar en–två stycken och 14,85 procent saknar fler.


Läs också:

Ny vändning i plastdebatten

Forskaren och professorn vid Sahlgrenska Akademin, Agnes Wold, vill att vi slutar tala om gift i samband med plast. Hon tar strid i frågan och har debatterat flitigt i pressen under hösten. Nu finns också vetenskapliga rapporter som ger starkt stöd åt hennes uppfattning.

Publicerad: 2016-11-27

» Läs hela artikeln om Ny vändning i plastdebatten