Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Folkhälsomyndigheten har inte hängt med?

När Folkhälsomyndigheten skulle besluta om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor skickade man ut förslaget på remiss. Golvbranschen fanns dock inte med bland remissinstanserna. I de nya allmänna råden står det bland annat att textila golv bör undvikas.

Folkhalsomyndigheten SÜnghusvallen _TA_20121002_D8A3433.jpg

Folkhalsomyndigheten SÜnghusvallen _TA_20121002_D8A3433.jpg

Den 19 augusti beslutade Folkhälsomyndigheten om en ny version av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19). De tidigare gällande allmänna råden var från 1996 och formulerades av Socialstyrelsen (SOSFS 1996:33).

Golvbranschens synpunkter hämtades inte in

Fastställandet av de allmänna råden föregicks av ett remissförfarande där ett stort antal organisationer och myndigheter gavs möjlighet att ge synpunkter på förslagen till formuleringar. Golvbranschen fanns dock inte med bland dessa remissinstanser.

– Den förklaring som jag fått av Folkhälsomyndigheten är att det var ett misstag, säger Jenny Arnoldsson, tekniskt ansvarig på Golvbranschen. Tidigare har vi alltid fått remissvara när det handlat om något som berört vår bransch.

– Vilka viktiga synpunkter från Golvbranschen har inte kommit fram på grund att detta misstag?

– Det finns enligt en del textilgolvsleverantörer nya studier om textilgolv som borde ha påverkat bedömningen av textilgolvens lämplighet i det här sammanhanget.

Samma råd som på 1990-talet ...

Ett avsnitt av de allmänna råden har rubriken Planering av verksamheten. Där står att vid planeringen av en skolverksamhet bör frågor som rör städning och hygien i lokalerna beaktas. Lokalerna och inredningen bör vara så utformade att ansamling av damm motverkas och städning underlättas. Därefter följer fem konkreta exempel på hur detta praktiskt ska genomföras. En av punkterna är att textila golv bör undvikas.

Detta är emellertid ingen skärpning i förhållande till tidigare gällande allmänna råd, SOSFS 1996:33, även om en del har uppfattat de så. Innebörden i den gamla formuleringen var i själva verket exakt densamma som i den nya. Den gamla var dock utförligare skriven och innehöll mer av motiveringar.

... trots att dagens tevtilgolv är helt annorlunda

Bland Golvbranschens textilgolvsleverantörer finns en allmän uppfattning att Folhälsomyndigheten inte har tagit med i sin bedömning att textilgolven har utvecklats väldigt mycket sedan de gamla allmänna råden beslutades 1996.

– Det finns nyare studier, framförallt i våra grannländer, som borde ha tagits med i bedömningen i detta sammanhang, säger Håkan Andersson, försäljningsansvarig på Ardbo Golv. Vi har nu inom Golvbranschen startat en grupp som ska samla in allt relevant material som vi sedan ska presentera. Textila golv är faktiskt den snabbast växande golvprodukten i offentliga miljöer idag. Men skötsel- och underhållsfrågan är också väldigt viktig.

Lars Åhnebrink, vd för Egetaepper Sverige, påpekar att det vanligaste arbetsmiljöproblemet idag är ljudnivån:

– Och det är anledningen till att textila golv har vunnit terräng i Sverige under det senaste decenniet. Textila golv dämpar ljudet bra och ger även fördelar när det gäller ergonomi och gångkomfort. De nya textila golven med hård yta och liten lugg är mycket städbara. Vi lämnar våra textila golv till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, för städtester enligt standarden INSTA 800. SP har fem klasser och vi brukar klara femman med råge.

Goda erfarenheter från skolor

Lars Åhnebrink menar att 1980- och 90-talens allergidebatt fortfarande kastar sin skugga över textilgolven, och att det inte är rättvist:

– Den tidens textila mattor var oftast billiga och slitstarka nålfiltsmattor. Problemet med dem var att de tillverkades genom att man sprutade korta fibrer på en limbädd. Konstruktionen blev sådan att det ackumulerades smuts mellan fibrerna. Det blev en matta som ur städsynvinkel inte var bra.

– Moderna mattor är uppbyggda av polyamidfibrer, fortsätter Lars. Vi har levererat sådana till många skolor på senare år och vi har fått många goda referenser som säger att dessa mattor går mycket bra att städa.

Enligt Lars baserar Folkhälsomyndigheten sitt ställningstagande framförallt på vad Astma- och Allergiförbundet tycker. I sitt remissvar till Folkhälsomyndigheten föreslog nämnda förbund följande skrivning på det aktuella området: "Heltäckande textila mattor bör inte förekomma varken i skolor, förskolor eller fritidshem."

Även Fredrik Hammerbäck, säljare hos Interface Sverige, anser att Folkhälsomyndigheten bara tar till sig den ena sidans argument:

– Golvbranschen har man inte tillfrågat alls. Jag har själv en dotter som är svårt astmatisk och jag skulle gärna lägga in ett av våra textila golv i hennes klassrum. Idag ligger där ett halvhårt golv som är fruktansvärt skitigt.

Björn Lundbeck


Läs också:

Tysta golv ökar och ökar

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud – ökar stadigt. Plast-, linoleum- eller gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar större och större marknadsandelar. Men det blir också vanligare att göra tvåskiktskonstruktioner med en vanlig golvmatta på ett speciellt ljuddämpande underlagsmaterial.

Publicerad: 2014-10-03

» Läs hela artikeln om Tysta golv ökar och ökar