Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Tysta golv ökar och ökar

Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud – ökar stadigt. Plast-, linoleum- eller gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar större och större marknadsandelar. Men det blir också vanligare att göra tvåskiktskonstruktioner med en vanlig golvmatta på ett speciellt ljuddämpande underlagsmaterial.

"Stadigt stigande efterfrågan"

Att intresset för denna golvtyp ökar bekräftas av alla leverantörer.

– Vi säljer mer och mer av tysta golv, säger Anders Gustafsson, Armstrong World Industies. Men det är inte enbart akustikmattor utan vi ökar också försäljningen av korkment som underlag. I till exempel Danmark är det väldigt vanligt att man lägger det under linoleum och här ökar det också kraftigt. Många upplever att det ger en "stabilare" konstruktion och merkostnaden mot att lägga en akustikmatta är kanske inte mer än 10–15 procent med vana läggare.

– Det är en stadigt stigande efterfrågan på akustikgolv, säger Mats Samuelsson, vd för FalckDesign. Det är skolor, äldreboenden och alla möjliga olika verksamheter som efterfrågar bättre ljudmiljö. För äldreboenden är också mjukheten en fördel ifall de äldre ramlar. Lårbensbrott är inte att leka med. Vi märker även en ökad efterfrågan på tvåskiktslösningar. En fördel med det är att uppvik på vägg blir snyggare med en vanlig två millimeters matta än om det är en fyra millimeters med vit baksida man viker upp. Det senare kräver ofta någon form av täcklist för att se snyggt ut. Är det däremot fråga om vanlig slätläggning utan uppvik är akustikmattan att föredra.

Mjukhet kontra arbetsmiljö

I offentliga lokaler vill man ofta ha mjukhet för gåkomfortens skull kombinerat med ljuddämpning för en bra ljudmiljö. Väljer man ett mjukt golv med goda ljudegenskaper finns dock risken att man istället skapar en dålig arbetsmiljö – till exempel på ett sjukhus på grund av att rullmotståndet ökar för sjukhussängar, kärror med mera och att därmed risken för belastningsskador ökar. Det gäller då att göra en avvägning och se vilka behov som ska prioriteras.

Intrycksmärken är en faktor som kan vara besvärande vid mjukare golv. Det gäller i så fall att märkena går tillbaka inom rimlig tid. Den typen av information framgår av testresultaten på produkternas datablad.

Även kontorsstolar och länkhjul kan vara problem för akustikgolv. Det förutsätts i sådana här sammanhang att underläggsskivor används under stolarna. Annars kan stolen "valsa" sönder mattan.

Den huvudsakliga frågeställningen är att nå en bra kompromiss mellan de akustiska kraven och övriga tekniska krav som till exempel att minimera intrycksmärken eller att golvet ska tåla länkhjul. Det gäller att se över behoven och sedan att prioritera. Golvvalet är alltid en kompromiss!

– Vi har märkt de senaste åren att beställarna fäster allt mindre vikt vid risken för intrycksmärken, säger Mats Samuelsson. Det är dämpningen av ljud och skrammel som är det viktigaste. Man är beredd att kompromissa och acceptera en viss risk för intrycksmärken.

Nya möjligheter

En upprustning av miljonprogrammets hus nämns i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Och då kan akustikgolv vara en intressant golvtyp. I miljonprogrammets hus är ofta bjälklagen dåliga och det läcker ljud på många ställen. Elementbyggen med dåliga fogar är inget tyst drömboende. Då kan ett mjukt golv förbättra ljudklimatet inomhus väsentligt. Man kan även tänka sig en ökad användning i korridorer. Istället för en textilmatta lägger man kanske ett akustikgolv. I trappor och loftgångar kan de användas för att ta bort stomljud.

Behövs ännu mjukare och tystare golv kan sportgolv i vissa lägen vara en möjlighet. Man bör då kontrollera golvets tekniska data med leverantören för att kunna göra en korrekt bedömning. Sport och spel ställer andra krav på ett golv så det gäller att kolla de tekniska specifikationerna noga.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Avancerad plattsättning i cykelgarage

Cykeltrafiken ökar i våra städer och alltfler kombinerar cyklandet med kollektivt åkande till arbetsplatsen. För att underlätta och förenkla cykelpendlandet byggs fler och fler cykelgarage i anslutning till tåg och bussar. Malmös senaste Bike & Ride-anläggning är både attraktiv och serviceinriktad. Golv & Kakel i Malmö har utfört en entreprenad med intressant design.

Publicerad: 2014-08-29

» Läs hela artikeln om Avancerad plattsättning