Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Klimatbelastningen minskar snabbt

Golvavjämning är en bra och uppskattad produkt och används därmed väldigt mycket. Den orsakar, delvis därför, stora klimatavtryck. Tillverkarna arbetar dock intensivt med att minska produktens klimatpåverkan – och gör stora framsteg i det avseendet.

Avjämningsmassa är en riktigt uppskattad produkt. Flexibel, mångsidig och förlåtande tar den hand om planskillnader och ojämnheter – skapar plana underlag som tål stora påfrestningar. Samtidigt står avjämningsmassan på grund av sin popularitet för en betydande del av golvbranschens klimatutsläpp.

– Att avjämningsmassa är så populärt gör att vi som leverantörer får ett extra stort ansvar, säger Anders Anderberg, forsknings- och utvecklingschef på Weber Saint-Gobain. I hela branschen, och inte minst hos oss, pågår ett intensivt arbete för att minska avjämningsmassans klimatbelastning. Vi har redan nu, genom optimering av processer och inblandning av återvunnet och förnybart material, kommit en bra bit på vägen.

350 000 ton används varje år

Sett över åren har användningen av avjämningsmassa stadigt ökat. Nu säljs årligen kring 350 000 ton, vilket motsvarar cirka tio miljoner kvadratmeter golvyta. Det är en uppskattning av totalmarknaden och omfattar även leverantörer utanför Golvbranschen, GBR. Förra årets statistik för enbart GBR-anslutna företag visar på 305 000 ton såld avjämningsmassa, en liten dipp från 2021.

Avjämningsmassa är ett funktionsmaterial som är lämpligt för olika typer av arbeten, som till exempel vid golvvärmeinstallationer och för att skapa fall i badrummet. Massan fyller utrymmet mellan bjälklag och ytskikt, trollar bort ojämnheter och planskillnader. Resultatet blir plana, snygga golv och ett underlag som står pall för hård mekanisk påfrestning.

Den huvudsakliga miljöbelastningen kommer av att golvavjämning innehåller cement där bland annat kalk ingår. Kalken bränns vid mycket hög temperatur och avger då stora mängder koldioxid. I den färdiga avjämningsmassan ingår även fyllnadsmaterial.

– Tidigare har vi använt jungfrulig natursand, säger Anders Anderberg. Nu tar vi fram alternativa fyllnadsmaterial som till exempel återvunnet material från industriella processer.

Allt lägre klimatavtryck hos Weber

Weber började aktivt jobba för att sänka sin klimatbelastning redan 2010, med en genomlysning av verksamheten. Man har sedan fortsatt arbetet bland annat med redovisning av sina produkters klimatbelastning i EPDer och kunnat ta fram produktserier med kraftigt sänkt klimatavtryck. 2019 hade man sänkt produkternas koldioxidutsläpp med i snitt 20 procent.

– Optimering är vitalt i alla våra processer. Vi minimerar spill och avfall i fabriken och i produktionsflödet tittar vi över vilka råvaror som kan förändras eller ersättas av cirkulärt material.

2020 kunde Weber lansera en avjämning som minskar utsläppen med ytterligare tio procent, jämfört med den tidigare bästa produkten. Det innebär att den har nästan 40 procent lägre klimatavtryck än referensvärdet för den bästa klassen för golvavjämningen i Boverkets klimatdatabas. Siffrorna är tredjepartsverifierade. Företaget följer en egen färdplan för minskad klimatbelastning som överensstämmer med Golvbranschens men anpassats till verksamheten med detaljerade och tydliga delmål år för år.

– Vi är mycket glada över vad vi uppnått så här långt men slår oss inte till ro och är nöjda, säger Anders Anderberg. Nu jobbar vi inför nästa stora lansering för att åstadkomma ännu större minskningar i vårt avtryck.

Samma sak hos Kiilto

En annan stor aktör inom golvavjämning är det finska familjeföretaget Kiilto, som också jobbar intensivt med att sänka sitt klimatavtryck. Hela tillverkningen drivs av 100 procent förnybar el och majoriteten av företagets produkter är miljödeklarerade och tredjepartscertifierade med EPDer.

– Nu i dagarna lanserar vi en ny golvavjämningsprodukt med ett rejält sänkt koldioxidavtryck. Såvitt jag vet är den bäst i klassen på marknaden, säger Peter Forsberg som är ansvarig för forskning och utveckling samt kvalitet och miljö på Kiilto.

– Produkten har hela 33 procent lägre klimatavtryck än det typvärde som Boverket anger för kategorin golvavjämningsprodukter med lägst avtryck. Jämfört med det konservativa referensvärdet är klimatavtrycket nästan 50 procent lägre. Vi har optimerat avjämningsmassan för koldioxidreduktion och har kunnat sänka avtrycket genom en kombination av ändrat recept och bruk av välkända råvaror som vi vet fungerar.

Det är svårt att tänka sig en ersättare för golvavjämningen, med produktens mångsidighet för olika applikationer.

Inget svinn med pumpbil

Ur kundens perspektiv ses Kiilto ofta som en leverantör av avjämnade golv, snarare än säljare av golvavjämning.

– En stor del av våra leveranser sker i form av avjämningsentreprenader där vi levererar en komplett lösning till våra kunder.

Särskilt med pumpbilsleveranser blir det extremt lite avfall och svinn, eftersom inga förpackningar behövs. Kunden köper inte in mer än vad som går år och det blir inga rester över och inga halvfulla burkar som man sedan får slänga.

– Det är mycket viktigt för oss att hitta sätt att minska vårt avtryck och kunna leverera en hög miljöprestanda, säger Peter Forsberg. Det är syftet med det miljöprogram vi har inom Kiilto sedan många år, Vårt löfte till miljön.

Ständig diskussion för minskad klimatbelastning

Golvbranschen, GBR, har tagit fram en färdplan för klimatet. Där har man kartlagt sitt totala klimatavtryck, vad det består av och arbetar vidare med att minska det. Man har identifierat branschens tre klimatvärstingar, nämligen avfallshantering, materialtillverkning – där golvavjämning ingår – och transporter. Avjämningsmassa används i stora volymer och står uppskattningsvis  för 10–15 procent av branschens totala koldioxidutsläpp.

– Om alla drar åt samma håll ger det utslag, säger Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, GBR, och ansvarig för färdplanen från kansliets sida. Därför applåderar vi leverantörernas ambition att jobba mer cirkulärt, använda återvunnet material vid tillverkningen och på olika sätt optimera sina processer för att bidra till en sänkning av den klimabelastning som avjämningsmassan utgör.

– Vi uppmuntrar även anslutna leverantörer att ta fram EPDer för sina produkter, såsom Weber och Kiilto gör, så att vi får kvalitetssäkrad, jämförbar information om miljöprestanda. Samarbete och dialog mellan leverantörer och entreprenörer om optimerad användning av avjämningsmassa är också betydelsefullt för att minska miljöbelastningen.

Inom GAGG, Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning, pågår ständig diskussion kring gemensamma frågor som kan minska branschens klimatbelastning.

– Genom att skapa gemensamma riktlinjer i branschen och komma överens om vilka mål vi ska jobba mot kan vi tillsammans göra stor skillnad, säger Jenny Adnerfall.

Marie Holhammar


Läs också:

Lejonfastigheter om upphandling Tar sitt ansvar på allvar

Lejonfastigheter i Linköping arbetar man genomtänkt med kravställan, kontroll och uppföljning i sin upphandlingar. Man följer en systematisk utvärderingsmodell och poängterar att kontrollen alltid är viktig, oavsett projektets storlek.

Publicerad: 2023-04-20

» Läs hela artikeln om Lejonfastigheter om upphandling