Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Delreparationer

Delreparationer av tätskiktsfolie under keramik har testats av SP i ett projekt initierat av Länsförsäkringar. En rapport om projektet har nyligen kommit. Den visar att det fungerar bra att delreparera inte bara plastmatta som tätskikt, utan även tätskiktsfolie.

Del Friläggning (8).jpgRapporten Delreparationer av tätskiktsfolier och plastmatta för keramiska våtrumskonstruktioner är resultatet av ett forskningsprojekt där SP till sin hjälp haft en referensgrupp bestående av branschfolk. I rapporten beskrivs ett förslag till provningsmetod. Ett flertal olika tätskikt har provats i nio olika provlådor med den framtagna provningsmetoden. I endast en av dem kunde läckage konstateras efter delreparation av tätskiktet. Slutsatsen som dras är att delreparationer i de flesta fall är möjliga att utföra i labbmiljö.

En viktig erfarenhet från projektet är för övrigt att om man monterar ett heltäckande lager av ett vätskebaserat tätskikt mellan tätskiktsfolien och fästmassan, så går det mycket lättare att få bort plattor och fästmassa från tätskiktet.

I rapporten påminner man om att ett forskningsprojekt med enbart laboratorierovningar givetvis har sina begränsningar. Vid delreparationer i verkliga våtrum kan man ställas inför många situationer som inte går eller är mycket kostsamma att simulera vid labbprovningar. Som exempel nämns blött eller skadat underlag till tätskiktet, olika storlekar av keramiska plattor samt olika härdningar av fästmassan.

Andra faktorer som kan göra det mindre lämpligt att utföra delreparationer är till exempel om skadan är stor i förhållande till våtrummets storlek, eller att tätskiktets funktion inte bedöms vara betryggande. Varje skada måste därför bedömas från fall till fall när det gäller möjligheterna att utföra en delreparation.


Så här gick man tlllväga

En provlåda byggdes på en Europapall.

Del Figur 1.jpgProvlådans insida bekläddes med den aktuella tätskiktskonstruktionen enligt tillverkarens anvisningar. Om det var tätskiktsfolie eller annan typ av material som levereras som rullmaterial gjordes längsgående skarv mitt på golvytan i provlådan.

Del Figur 2.jpgDagen efter applicering av tätskikt monterades kakelplattor med måtten 100 x 100 millimeter på hela golvytan och på väggarna. Fogmassa användes inte mellan kakelplattorna.

Del Figur 3.jpgDag nio fylldes provlådan med rumstempererat vatten till en nivå cirka en centimeter över kanten på skiftet med kakelplattor på väggytan. Vattenbelastningen behölls i sju dygn.

Del Figur 4.jpgVattnet tömdes ut och kakelytan torkades torr. En skada gjordes i centrum av provlådan, mitt över skarven i tätskiktet av rullmaterial. Ytterligare en skada gjordes så nära ett av hörnen i provlådan som det är möjligt.

Del Figur 5.jpgSkadade och omgivande kakelplattor togs bort och rester av fästmassa togs bort med en metod som tätskiktstillverkaren har anvisat. Tätskiktet togs bort runt skadorna på en yta av cirka en kvadratdecimeter.

Del Figur 6.jpgSkadorna lagades med cementbaserat spackel och tätskiktskonstruktionen lagades enligt tätskiktstillverkarnas anvisningar.

Del Figur 7.jpgDag 17 monterades nya kakelplattor ovanpå reparationen med samma fästmassa som tidigare hade använts. Detta gjordes dagen efter att reparationen utförts. Därefter fick reparationen härda under max sju dygn före vattenbelastning.

Del Figur 3.jpgProvlådan fylldes med rumstempererat vatten till en nivå en centimeter över kanten på skiftet med kakelplattor på väggytan. Denna vattenbelastning behölls under 28 dygn.

Del Figur 4.jpgDag 52 var det dags för utvärdering. Efter provning demonterades lådan under samma dygn som vattenbelastningen avslutades. Även tätskiktet togs bort om det var möjligt. Inspektion efter eventuella läckage utfördes.

Del Figur 10.jpg

Läs också:

Golvkonst och -design i Milano

Årets designvecka i Milano hölls nyligen för 51 året i rad. Utställningen är den största i sitt slag och den mest tongivande när det kommer till möbler och design. Sammanlagt drog designveckan i år 2 500 utställare och stora besökarskaror. Bland utställarna fanns såklart även en del golvföretag.

Publicerad: 2012-05-21

» Läs hela artikeln om Golvkonst och -design i Milano