Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Satsar på solceller

På taket till sin nya lagerbyggnad i Munkedal har P & B Golv installerat hela 400 kvadratmeter solceller. De förväntas producera 45 000 kWh per år och beskrivs av vd Krister Johansson som en "försiktigt försvarbar" affär men främst som en miljösatsning.

P & B Golv har en policy för miljö, säkerhet och socialt ansvar och tar i den dagliga verksamheten praktisk miljöhänsyn. Men dessutom tog man, när tillfälle gavs, chansen att göra en miljösatsning utöver det vanliga – solceller på taket till en ny lagerbyggnad. Alla på P & B verkar vara aktivt engagerade i miljöfrågor, och speciellt i de nya solcellerna.

Ännu bara i startfasen

Vi gör ett besök i Munkedal och vår tidning får verkligen göra skäl för namnet Golv till Tak. Krister Johansson, vd för P& B, berättar om hur nybygget av en lagerlokal förra året öppnade möjligheten för en investering i solceller för miljösmart elproduktion. Visst hade man kunnat ha solceller tidigare, men då på tak med papp som måste förnyas efter ett antal år. Om den nya byggnaden fick ett mer varaktigt plåttak skulle man kunna montera solceller med samma förväntad livslängd som taket. P & B tog vara på tillfället och har nu tillgång till solproducerad el sedan oktober 2018.

Erfarenheterna hittills, när detta skrivs, sträcker sig från oktober till februari i solfattiga Bohuslän. Ändå ser man positivt på sin investering, som producerar varje dag och som har ljusare årstider framför sig.

– Det hade inte varit illa att ha solcellerna på plats under den gångna rekordsoliga sommaren men det kommer fler somrar, säger Krister.

Anläggningen väntas ge 45 000 kWh per år i genomsnitt. Man får emellertid räkna med stora variationer mellan åren beroende på hur många goda soldagar respektive mindre goda snödagar det blir.

En "försiktigt försvarbar" affär

Taket på den aktuella lagerbyggnaden har en yta på 550 kvadratmeter, men det är bara 400 kvadratmeter som är täckta av solceller. Det var på leverantörens inrådan man inte utnyttjade hela taket. Vissa delar av taket hade inte kunnat ge lönsam produktion enligt leverantören, som ansvarsfullt avstod från att sälja paneler till de delarna – det kan löna sig att välja en verkligt seriös leverantör.

Hela installationen var en investering på en halv miljon kronor. Offerterna varierade med nästan 100 procent, så även ur den aspekten får man vara vaksam mot leverantörerna.

Marknaden för solceller är i stor utsträckning beroende av politiska beslut som reglerar både investering och drift. Det ger både uppmuntran och osäkerhet. För investeringen hos P & B blev det ett investeringsbidrag på 30 procent, vilket gav 150 000 kronor för P & B. Ett annat år kan bidraget vara ändrat efter nya politiska beslut. För den el som produceras gäller:

  • El för egen förbrukning får en kostnadsbonus på 0,60 kronor per kWh.
  • El som säljs till nätet betalas obetydligt lägre än priset på köpt el.

Med detta i kalkylen och en förväntad genomsnittlig produktion på 45 000 kWh per år ser Krister Johansson solcellsatsningen som en "försiktigt försvarbar" affär, men i första hand är det dock en miljösatsning det handlar om. Data om driften finns hela tiden tydligt tillgängliga på en display där aktuella värden och historiskt utfall presenteras med all önskvärd pedagogik.

Delar gärna med sig

Krister Johansson delar gärna med sig till kollegor i branschen av sina positiva men ännu ganska kortvariga erfarenheter av solceller. Redan kan han ge följande råd till nya spekulanter:

  • Ta in flera anbud för investeringen. Skillnaderna kan bara betydande.
  • Välj en leverantör som är erfaren och kan visa bra referenser.

Det låter nästan precis som de råd vi brukar ge till dem som tänker köpa nya golv.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Kompenserar ner till noll Kompenserar ner till noll

Golvkedjans företag har under ett par år bedrivit ett ambitiöst arbete för att minska koldioxidutsläppen och gör årliga klimatberäkningar på företagsnivå. Nu är det dags för nästa steg – att klimatkompensera ner till noll. Hälften av företagen är redan med och bidrar till trädplantering i Bolivia.

Publicerad: 2019-04-04

» Läs hela artikeln om Kompenserar ner till noll