Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Kompenserar ner till noll

Golvkedjans företag har under ett par år bedrivit ett ambitiöst arbete för att minska koldioxidutsläppen och gör årliga klimatberäkningar på företagsnivå. Nu är det dags för nästa steg – att klimatkompensera ner till noll. Hälften av företagen är redan med och bidrar till trädplantering i Bolivia.

Golvkedjan gör sedan två år tillbaka klimatberäkningar för samtliga delägarföretag. Det går rent praktiskt till så att man stoppar in alla siffror i ett program som heter Our Impacts och som är ett av de stora verktygen när det gäller klimatberäkningar. Programmet räknar sedan om alltsammans till koldioxidekvivalenter. Siffrorna man matar in gäller fordonsanvändning, andra resor, leveranser och transporter, förbrukning av el, värme och vatten, avfallshantering, förbrukning av kontorsmaterial och så vidare.

Det var dags för nästa steg

Som resultat får varje företag sedan ett cirkeldiagram där man tydligt kan se hur stora utsläpp som orsakas av olika delar inom verksamheten. Och därmed ett bra underlag för sitt fortsatta arbete med att minska utsläppen. Men hur bra man än jobbar med saken blir det ändå lite utsläpp kvar som man inte rår på.

Så nu har man bestämt sig för att det är dags för nästa steg – att ta klimatansvar genom att kompensera för resterande utsläpp. Självklart måste beslutet om den saken ligga på företagen själva men redan har hälften av Golvkedjeföretagen börjat kompensera för utsläppen i sin verksamhet, minus då för lagt material.

Väl kontrollerad trädplantering

För klimatkompensationen har man valt ett projekt med trädplantering i Bolivia som följer den välrenommerade Plan Vivo-standarden, för att säkra seriositeten.

– Genom klimatkompensationen tar företagen ett direkt ansvar för sin klimatpåverkan, säger Johanna Grant på Zero Mission, som hjälpt Golvkedjan med planeringen av klimatarbetet. Men därmed kan man inte säga att de är klimatneutrala, för att kunna kalla sig det måste man också följa en standard för klimatneutralitet, till exempel ISO 14021:2017.

– Projekt som det här i Bolivia är mycket seriösa, fortsätter Johanna, de är väl kontrollerade och man arbetar tillsammans med lokala småbrukare. Att klimatkompensera ger också positiva effekter på företagens klimatarbete i övrigt. Det finns oberoende studier som visar att de som kompenserar satsar tio procent mer på att minska sin utsläpp.

"Så miljömedvetna som det bara går"

Golv Ettan i Sundsvall finns med bland de företag som börjat klimatkompensera.

– Vi vill vara så miljömedvetna som det bara går, säger vd Johan Olsson. Vi tittar på alla delar av verksamheten som avfall, bilar med mera. Vi har inte köpt någon elbil ännu, men det blir nog. Det blir viktigare och viktigare att tänka på klimatet, så det känns klart bra att klimatkompensera. Och vi kommer att använda oss av det i vår marknadsföring också.

KVM Golventreprenad i Norrköping svarade man också ja direkt.

– Det var självklart för mig, säger KVMs vd Daniel Johansson. Vi har bestämt att KVM ska vara klimatpositiva 2022 och räknar med att successivt kunna minska utsläppen med 20–25 procent fram till dess. Men även om vi jobbar intensivt med att se över återvinning, bränsle, transporter, logistik med mera, så måste man ju kompensera det där sista som inte är möjligt att göra något åt.

– Vårt klimatengagemang är också lönsamt, fortsätter Daniel. Det är en stor konkurrensfördel och vi får mycket positiva reaktioner från kunder på att vi kan prata klimat med dem och kan hjälpa dem att göra bra klimatval när det gäller golv.

Elisabeth Sedig


Läs också:

Plattsättaren "Ett jobb att vara stolt över"

Så känner Rodrigo Corvalan, som arbetar på Ekenhuset, inför sitt jobb som plattsättare. Den främsta fördelen, som Rodrigo ser det, är att man gör något som är beständigt och användbart för brukaren under många år – något att vara just stolt över.

Publicerad: 2019-03-04

» Läs hela artikeln om Plattsättaren