Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Start för skoltävlingar

Skoltävlingar kan bidra till att skapa intresse för golvläggaryrket. Nu finns ett färdigt tävlingskoncept att hämta på constructionskillssweden.se.

Under hösten 2017 finns för första gången möjlighet för gymnasieskolor att arrangera skoltävlingar i golvläggning med färdigformulerade tävlingsuppgifter. Det innebär att det är enkelt för skolorna att starta tävlingar.

SkoltävlingarSkoltävlingarna kommer att fungera som uttagningstävlingar för Yrkes-SM och Euroskills. Bilden ovan är från Euroskills 2016 där Sveriges representant Henrik Johansson (i gul tröja) kämpade väl.

Färdigt tävlingsupplägg

Construction Skills Sweden (CSS), som är en plattform inom bygg- och anläggningsbranschen för samverkan kring yrkestävlingar för ungdomar, har tagit fram tävlingsuppgifter för ett flertal yrken, däribland golvläggning. Tävlingsuppgifterna återfinns på constructionskillssweden.se. Där finns också bedömningsmallar, ritningar för tävlingsmoduler och tips på förberedelser. Det blir därmed enkelt att arrangera tävlingar och alla skolor kan använda sig av samma koncept.

Skoltävlingarna är främst avsedda för årskurs 3. Tävlingsuppgifterna är relativt korta, tidsåtgången är cirka fyra timmar.

Jesper Lindstrand, yrkeslärare på Stockholms byggtekniska gymnasium, har varit med och tagit fram tävlingsbeskrivningarna. Jesper var också domare vid senaste Yrkes-SM som arrangerades 2016 i Malmö samt en av domarna under Euroskills i Göteborg samma år.

– Förhoppningen är att flera skolor i landet ska arrangera tävlingar i golvläggning i höst, säger Jesper. Skoltävlingarna är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med branschen och att engagera ungdomarna i yrket.

Ska fungera som uttagningstävlingar

Avsikten är att tävlingarna ska integrera praktiska och teoretiska moment med arbetsmiljö. I golvläggning består uppgifterna av två moduler där ett parkettgolv och ett linoleumgolv ska läggas. Höstens skoltävlingar ligger till grund för uttagning till Yrkes-SM i Uppsala våren 2018 och om inte den egna skolan har skoltävlingar får elever normalt tävla på närliggande skolor. Samverkan mellan skola och lokala företag uppmuntras!

Den 4 oktober kommer också ett tävlingstillfälle att arrangeras på Stockholms byggtekniska gymnasium som kommer att ligga till grund för uttagningen till Euroskills, Yrkes-EM, i Budapest som går av stapeln i september 2018. I samband med tävlingen 4 oktober kommer GBR Öst att hålla sitt årliga höstmöte och samtidigt ordna en minimässa med inbjudna leverantörer.

– Som ordförande i GBR Öst anser jag att det är viktigt att vi engagerar oss i skoltävlingarna, säger Thomas Håkansson, Ekenhuset. Förutom att visa upp yrket för ungdomar tror jag att det kan öka samverkan mellan skolan och branschen.

Så ordnar man en skoltävling

På CSS webbplats, constructionskillssweden.se, finns mer information om tävlingarna och hur man går tillväga för att anmäla sin skola. Ett tips är också att kontakta exempelvis den lokala tidningen för att få publicitet i media. Om skolan är intresserad av att arrangera skoltävlingar ska det anmälas senast sista september till CSS. Det är flexibelt när tävlingarna arrangeras, men tanken är att de ska vara avslutade senast i januari.

Förhoppningsvis årliga tävlingar

Höstens skoltävlingar i golvläggning blir startskottet för tävlingar på regional nivå. Förhoppningen är att de sedan ska arrangeras årligen av skolor runt om i landet. Skoltävlingarna kommer att ligga till grund för uttagning till Yrkes-SM, som arrangeras vartannat år. Nästa Yrkes-SM kommer att avgöras i Uppsala 25–27 april 2018. Det är tänkt att vinnaren i Yrkes-SM i Uppsala ska kunna representera Sverige i Euroskills i Graz år 2020. Men dessförinnan kommer som nämnt en omgång av Euroskills att genomföras i Budapest i september 2018.

Tävlingar bidrar till att synliggöra yrket

Det saknas golvläggare i Sverige och bristen väntas öka under kommande år. Det är ett problem för branschen, men även ett samhällsproblem. Skoltävlingar kommer inte att avhjälpa bristen, men de bidrar till att synliggöra yrket och till att höja kvaliteten på utbildningen samt utgör en möjlighet för skolorna att knyta kontakter med lokala företag för att kunna ge en mer verklighetsnära utbildning.

Patrik Nordahl


Läs också:

Mycket händer när det gäller fuktmätare

En gammal dröm är att kunna mäta fukt på djupet utan att skada ytan. Hittills har man varit tvungen att borra hål, vilket kostar pengar och lämnar fula spår efter sig. Men nu finns åtminstone två nya lösningar på det problemet – så drömmen är uppfylld.

Publicerad: 2017-04-23

» Läs hela artikeln om Nya fuktmätare