Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Golvet är ett konstverk

På Uppsala Kulturnatt i september invigdes konsten på nya Tiundaskolan. En skola där man satsat på konst som gör avtryck – till och med i golvet. Så det känns rätt naturligt att skolan fått en kulturstämpel på sig.

Tiunda 5

Tiundaskolan i Uppsala är en LMH-skola med klasseran 1–9 och tillhörande förskola samt idrottshall. Totalt ryms här 1000 elever. Skolan ersätter en mindre skola från 1960-talet med samma namn och på samma plats. Skolans tegelfasader är ganska speciella och anknyter ytterligare bakåt i tiden till när S:t Eriks Lervarufabrik låg på samma tomt.

Konstnärerna Jenny Nolstam, Anton Alvarez och Erika Lövqvist har under flera år arbetat med ny offentlig konst för Tiundaskolan och Tiunda förskola. En konstkommitté bestående av elever och lärare har varit med i hela processen med tankar och synpunkter. Resultatet har blivit nyskapande konstverk skapade speciellt för platsen.

Skolans medelpunkt

Tiunda 2

I matsalen och tillhörande samlingsrum ligger totalt 850 kvadratmeter industriparkett som är inlagd av BBM i Uppsala. I parketten är stora ringar nerfrästa enligt konstnären Jenny Notstams anvisningar. I de nerfrästa spåren ligger längst ner en LED-ljuskälla och ovanpå den bredare, blåa epoxilängder som gjutits på verkstad för att få de rätta måtten. Det var först tänkt att de skulle gjutas på plats men det visade sig svårt. Epoxi är lättflytande och kräver att varje delform är exakt i våg – så längderna gjöts istället externt och eftermonterades.

Ljusvågor över matsalsgolvet

Golvet är en del av konstverket Klepsydra, grekiska för "vattenur". Ovanför matsalens stora trappa finns en droppformad skulptur som sakta fylls med ljus som sedan "droppar ned" och skapar ljusvågor över matsalsgolvet. En lugn plats mitt i matsalens fartiga tempo.

Droppen innehåller också ett ur i form av två armar som markerar tidens gång. Det konstnären vill säga är att kunskapen i skolan ger ringar på vattnet genom hela livet. Här gestaltat genom pulserande ljusringar i golvet. Via ett styrprogram lyser ringarna upp var femte minut.

En sorts komplettering

Tiunda 3I Tiunda förskolas entré finns Tidregn, en fortsättning av konstverket. En vägg är fylld av mindre ljusringar som långsamt skiftar i färg, en färg för varje dag. Barnen kan själva fylla konstverket med innehåll, exempelvis från naturen vid årstidernas växlingar eller utifrån temaarbeten. På så sätt blir konstverket levande och barnens dagliga skapande, upptäckande och lärande får i konstverket ta plats i förskolans välkomnande entré. Konstverket blir såväl pedagogiskt som identitetsskapande för platsen.

Golvet är basen

Golvet i matsalen består av 22 millimeter tjock industriparkett i ask från Kasthall, hellimmad mot betongplattan med Bostik parkettlim. Undergolvet är flytspacklat med Bostik Industry 2010. Trägolvet är ytbehandlat med produkter från Saicos Colour.

De sex ringarna av blå epoxi accentueras med infärgad parkett bredvid.

– Vi har använt sex olika kulörer, säger Per Rickard, Nordenansvarig för Saicos Colour. En är speciellt framtagen till objektet medan de övriga är standardkulörer. Vi byggde upp små provmoduler som vi slipade och infärgade tills Jenny blev nöjd. Till grundbehandling och infärgning har vi använt Saicos Ecoline Oil Ground Coat.  Samtliga trägolvsytor har ytbehandlats med Saicos Ecoline Hardwax-Oil.

Tiunda 4

Gradängerna i matsalen är gjorda med kubbgolv i gran levererat av Almedalsgolv. De är också behandlade med Saicos Ecoline Oil Ground Coat och Hardwax-Oil.

Städningen sköts av skolans egen personal och Per har haft en grundlig genomgång med dem om hur trägolven ska skötas.

Rejält hantverk

Stefan Andersson, BBM i Uppsala, har gjort alla specialskärningar i trägolvet.

– När jag först kom i kontakt med uppdraget så trodde jag att det var cirklar som skulle skäras in, säger Stefan. Men det var det inte. Utan det var mer komplicerade former enligt kontnärens ritning. Först skar jag ner ett 18 millimeter djupt och 30 millimeter brett spår enligt anvisningarna. Sedan fick jag fräsa ner sex millimeter djupa och tio millimeter breda klackar på båda sidor av spåret eftersom epoxilängderna är bredare och ligger ovanpå klackarna, så det blir som en sorts T-konstruktion där epoxin bär över spåret. Ett annorlunda men kul jobb.

Partnering

– Det här jobbet var det första vi gjort baserat som partnering där till och med vi som golventreprenör var med i konceptet, säger Mattias Jansson, vd för BBM i Uppsala. Och det fungerade bra för oss. Vi är nöjda.

– Det var ett stort jobb för oss, konstaterar Mattias, och i vissa delar lite speciellt. Installationen i matsalens trägolv krävde ju verkligen sin man. Det var genuint hantverk och något som verkligen märks. Sedan får vi inte glömma de övriga golv som finns i skolan. Vi har lagt in ungefär 8000 kvadratmeter Forbo Sarlon 15 dB i olika färger i undervisningslokalerna samt 800 kvadratmeter textilgolv från Ogeborg.

Våtutrymmen

Tiunda 3

För idrottshallen har Erika Lövqvist utformat kakelplattor som ger illusioner av utbuktningar och förvrängningar genom fogarnas linjer. Konstverken finns på 13 platser i våtutrymmena.

Generellt har för våtutrymmen använts Tarkett Granit på golven och kakel från Höganäs på väggarna.

Andrum

– Det här är verkligen konst som är gränsöverskridande, säger Tuva-Li Peter Lidé, som är intendent för offentlig konst i Uppsala kommun och ansvarig för projektets genomförande. Vi säger att det är en central plats som kan ge andrum. Det är också ett exempel på vad som kan ske när konstnärerna får komma in tidigt i planeringen.

Full kontroll

Projektet har utförts i virtuellt byggande och BIM, Byggnadsinformationsmodeller, har användt genomgående.

– Med en 3D-modell kvalitetssäkrar man såväl kalkyler och tidplaner som kommunikationen mellan alla parter i projektet, säger Jörgen Sundhäll, ByggDialog. Det stärker också dialogen med både beställare och skolverksamhet, och effektiviserar byggprocessen.

– Som partneringsentreprenör vill vi också ligga i framkant när det gäller digitalisering, säger Jörgen. BIM är vårt enskilt viktigaste verktyg för kommunikation och dialog i projekt, något som är grundläggande för ett lyckat partneringsprojekt.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Vattenfelsbrytare: "Win-win för alla" Vattenfels­brytare: "Win-win för alla"

Intresset för vattenfelsbrytare, även kallade vattenlås, har ökat markant de senaste åren. En vattenfelsbrytare är utrustad med sensorer som upptäcker läckor och vid behov stänger av vattnet. Ger den här produkten den säkerhet mot vattenskador vi behöver?

Publicerad: 2018-09-28

» Läs hela artikeln om Vattenfelsbrytare: "Win-win för alla"