Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Vattenfels­brytare: "Win-win för alla"

Intresset för vattenfelsbrytare, även kallade vattenlås, har ökat markant de senaste åren. En vattenfelsbrytare är utrustad med sensorer som upptäcker läckor och vid behov stänger av vattnet. Ger den här produkten den säkerhet mot vattenskador vi behöver?

Fukt- och vattenrelaterade skador i kök har ökat stort de senaste åren. Här sker nu 33 procent av alla vattenskador medan 28 procent sker i badrum. Kombinationen av att alltfler kopplar in kylskåpet och diverse vitvaror till vattnet samt avsaknaden av vattentäta underlägg under diskbänk och kylskåp har gjort köket till det mest skadedrabbade utrymmet.

"Kostnadsreducering på upp till 80 procent"

Som en lösning på problemet har vattenfelsbrytaren gjort entré på marknaden.

– Även om det ännu är ovanligt med vattenfelsbrytare i svenska hem, så är det en produkt som är här för att stanna och som vi tror kommer att göra stor skillnad, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam. Vi följer bland annat utvecklingen i Norge, där det 2010 infördes krav på vattenfelsbrytare på tryckutsatta ledningar där det inte finns golvbrunnar. Även om det idag saknas en mer omfattande statistik över hur många skador som faktiskt har undvikits genom att produkten installerats, så pekar erfarenheten på en kostnadsreducering på upp till 80 procent vid en skada. Vid ett läckage stänger vattenfelsbrytaren av tillförseln av vatten innan det hinner läcka ut så mycket att det leder till någon mer omfattande skada.

Tobias Johansen, försäljningschef på företaget Waterguard, håller med. Företaget har sålt vattenfelsbrytare i Norge under 20 års tid och har noterat ett ökat intresse i Sverige de senaste åren.

– Produkten är helt enkelt en win-win för alla inblandade. Den ger en trygghet för VVS-installatören då den reducerar risken för omfattande skador, för försäkringsbolagen som har möjlighet att reducera skadekostnaderna och självklart för den boende och fastighetsägaren.

En naturlig del av det smarta hemmet

Att en vattenfelsbrytare likt brandlarm och inbrottslarm kommer att vara en självklar del av det "smarta hemmet" är inte otänkbart. Priset ligger på ett par tusenlappar och uppåt plus ytterligare ett par tusen för installationen.

Det är helt klart en bra investering, säger Erik Arvidsson. Flera svenska försäkringsbolag har börjat erbjuda rabatter till kunder som har installerat vattenfelsbrytare. Så förutom att en familj minimerar sannolikheten för en mer omfattande vattenskada med allt vad det innebär, så ger vattenfelsbrytaren alltså en positiv inverkan på försäkringspremien. I det större perspektivet finns det även en hållbarhetsaspekt, genom att använda oss av vattemfelsbrytare kan vi undvika en hel del miljöpåverkan.

Vid val av vattenfelsbrytare menar Erik Arvidsson att de finns två saker att tänka på. För det första ska produkten finnas med på Säker Vatteninstallationsförteckning över godkända produkter. För det andra är det bra att kontakta sitt försäkringsbolag och se om det finns någon specifik produkt de förordar.

Vad säger regelverket och branschreglerna?

Till skillnad från i Norge finns det alltså inga lagkrav i Sverige. Men även om Boverkets Byggregler inte omnämner produkten i sina allmänna råd, så ställer VVS-branschens branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 följande krav om det till exempel placeras en tvättmaskin i ett kök:

"Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet under tvättmaskinen kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm."

Alltså, väljer man att placera en tvättmaskin i ett kök finns två alternativ att uppfylla branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1. Det förstnämnda, att installera en vattenfelsbrytare är rimligtvis det klart billigaste alternativet.

Jon Herrdahl


Läs också:

Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner

Alla inom golvbranschen har väl någon gång arbetat med ljuddämpande golv. Ofta har det varit en balansgång mellan dämpning och tålighet, mellan lätta och tunga golv, mellan släta golv och textilgolv – hela tiden med ekonomi och underhållsegenskaper som viktiga faktorer. Vi har fått en intervju med Christian Simmons, som kan räkna på allt detta och som på senare år även fått koldioxidemission att ta hänsyn till i produktutvecklingsprojekten.

Publicerad: 2018-09-06

» Läs hela artikeln om Rätt tid för nya ljuddämpande golvkonstruktioner