Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Fredrik Runius, Säker Vatten: "Vi är beroende av varandra"

Inte bara GVK, utan också Säker Vatten, inför nya branschregler som börjar gälla vid årsskiftet. Samarbetet kring framtagandet har varit intensivt – så att regelverken ska stämma överens.

 

Vid årsskiftet börjar nya branschregler att gälla för våtrumssektorn, och inte bara för GVK. Förändringarna berör stora delar av byggbranschen och är ett samordnat projekt mellan de tre parterna GVK, Byggkeramikrådet och Säker Vatten. Vi fick en pratstund med Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten, för att höra hur VVS-branschen ser på samarbetet, förändringarna och betydelsen av branschreglerna.

– Vi är beroende av varandra. Ju mer vi samverkar och skapar goda förutsättningar för varandras jobb, desto bättre och säkrare blir utförandet.

Tydligt ansvar

Många yrkesgrupper är inblandade i ett bygge och alla bitar ska passa ihop. Om samordningen inte funkar spelar det ingen roll hur bra de egna branschreglerna är. Därför har samordningen mellan rör- och tätskiktsentreprenörer varit en central del i arbetet med uppdateringen.

– Det positiva är att vi nu får ett tydligt entreprenörsansvar och tydliga gränser mellan rör och tätskikt. Vi VVS-are drar ut rören genom väggen, sedan tätar tätskiktsentreprenören mot dessa rör.

Leverantörer påverkas

Förändringarna gäller inte bara VVS- och våtrumsentreprenörer utan påverkar även materialleverantörerna. Exempelvis vid rörgenomföring, som är en av de största förändringarna i nya regelverket. Avståndet mellan rören kommer att bli större för att GVK-företaget ska få plats att använda plastmatta som tätskikt. Då krävs att VVS-montören använder väggbrickor med andra mått än dem som finns på marknaden idag.

– Avståndet mellan rören var för övrigt den första stora förändringen vi började jobba med när uppdateringen startade. Man beslöt att ta ett helhetsgrepp som alltså även kommer att inkludera djupet på väggbrickan.

Översätter Boverkets regler

För Fredrik Runius är detta den tredje revideringen han ansvarar för. Han menar att branschen numera förstår att branschreglerna är betydelsefulla. De har blivit ett slags garanti för att ett byggprojekt är vad han kallar "försäkringsbart".

Boverkets regelverk är grunden för ett fackmässigt utförande. Men det är inte lätt att rakt av följa lagtexten med sitt fokus på funktion. Man kan säga att branschreglerna är en översättning som konkret beskriver hur entreprenören ska utföra sitt jobb för att uppfylla lagens krav.

Bygg-Sverige berörs

Att uppdatera branschregler är en lång process. Samarbetsparterna har haft åtskilliga möten med representanter för olika intressenter som byggare, besiktningsmän, konsulter, arkitekter, försäkringsbolag med flera, för att få in synpunkter och förankra uppdateringarna.

Stora delar av Bygg-Sverige berörs av de nya branschreglerna och det är viktigt att känna till vad som kommer att förändras. Därför planerar både Säker Vatten, GVK och Byggkeramikrådet informations- och marknadsföringskampanjer inför lanseringen.

Och Fredrik Runius är helt övertygad om nyttan av de samordnade branschreglerna, där ansvaret är tydligt fördelat mellan rör och tätskikt.

– Rätt förutsättningar ger mindre fel!

Marie Holhammar


Läs också:

Parkettläggarna Antikvariatsfynd: Parkettläggarna

Den är ett antikvariatsfynd, och den är verkligen ett fynd den här boken – Parkettläggarna av Arvid Lundström, utgiven av Nordiska Museet 1959. Här får man veta det mesta om parkettläggningens historia. Och inte bara, som det brukar vara i byggnads- och hantverkshistoriska böcker, om utvecklingen av teknik och produkter. Vi får också en levande skildring av parkettläggarna – hur de levde och arbetade, vilka arbetsvillkor de hade, hur de bodde när de var ute på jobb ...

Publicerad: 2020-08-27

» Läs hela artikeln om Parkettläggarna