Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Bransch i förändring

Vi har på senare tid sett många företagsköp och samgåenden av olika slag inom golvbranschen. Varför så mycket och varför just nu? Vad innebär det för branschens företag och för branschen som helhet?

Nu står golvbranschen inför något som pågått länge i andra branscher, nämligen en omfattande konsolidering. Golvbranschen har traditionellt bestått av många småföretag. Det har lett till att när kunder och leverantörer med tiden skaffat större muskler har de i hög grad också kunnat diktera villkoren.

Kraven på hållbarhet, certifieringar och dokumentation ökar nu också snabbt från både beställarens och lagstiftarens sida. Lägg därtill behovet av breddad kompetens hos golvföretagen, när byggaktörer drar ned på sin hantverkspersonal och satsar på projektledning istället för egen specialistkompetens.

Inte undra på att golvbranschen just nu, med våldsam fart och kraft, genomgår sin största omstrukturering någonsin!

Stärkt position i bygg- och fastighetssektorn

– Det finns mellan 4000 och 5000 golvläggare i Sverige, så vi är ett litet skrå. Därför har det också tagit tid innan vår bransch började konsolideras, säger Hans Förster som är vd i Golventreprenad Gruppen, en av de stora aktörerna på golvmarknaden.

I de flesta golvföretag är huvudkompetensen just att lägga golv. Att administrera, strukturera eller dokumentera olika processer hamnar ofta längre ned på att-göra-listan.

– Vi har stora duktiga kunder och starka leverantörer, fortsätter Hans Förster. När vi startade Golventreprenad Gruppen hösten 2019 lyssnade vi runt. Överallt såg vi en vilja och ett behov av att stärka och utveckla bolagen för att kunna svara mot allt högre krav. Men det är svårt för ett ensamt bolag att räkna hem de investeringar som behövs, i tid och resurser, för att lyfta till önskad nivå.

– Genom samverkan i en större gemensam företagsgrupp, där investeringskostnader delas och där mycket kunskap finns samlad, skapar vi förutsättningar för att bolagen ska bli ännu vassare. Med höjd kompetensnivå ökar vår gemensamma konkurrenskraft. På sikt bör utvecklingen även stärka den svenska golventreprenadbranschens position i bygg- och fastighetssektorn.

Ökad status, och stolthet

Øyvind Emblem, vd för norska Håndverksgruppen som sedan förra året etablerat sig på den svenska ytskiktsmarknaden inklusive golv, är inne på samma tankegångar.

– Kunderna har allt större krav på seriositet och på att branschen ska vara professionell. Det finns också ett stort samhälleligt fokus på hållbarhet och arbetsvillkor. Vi ser som en viktig uppgift att ge stöd till och ta ansvar för utvecklingen på dessa områden i de bolag som införlivas i Håndverksgruppen.

Øyvind Emblem lyfter fram rekryteringen till hantverksyrkena som en av de riktigt stora utmaningarna. Det är en ödesfråga för branschen menar han och betonar att man måste öka yrkets status och attraktivitet för att motverka bristen på arbetskraft.

– Konkret jobbar vi med att öka den interna stoltheten med kurser och informationsmaterial. Vi kan lägga golv med kvalitet! Känslan av att vara värdefull syns utåt och ger ringar på vattnet. I Norge har vi startat en egen jobbsajt för hantverksyrken, och den kommer inom kort till Sverige också.

Vilja att fortsätta utveckla

Håndverksgruppen framhåller att de företag man tar in i laget ska vara vinnarföretagen på den lokala marknaden. Ägarna ska ha en stark vilja att fortsätta utveckla sitt bolag och man ska gärna ha blivit rekommenderad av andra företag i gruppen.

– För att stärka den gemensamma företagskulturen låter vi alla nya medarbetare gå en utbildning i etik och miljö. Det ska ske inom tre månader och handlar om grundläggande värderingar och om hur vi ska ha det på jobbet. Ledningen har ett stort ansvar här. Dessutom uppmuntrar vi företagen till att göra gott i sitt eget lokalsamhälle, som att stötta föreningslivet på orten.

"Ett gäng kuratorer som hjälper varann"

Företagsmodellen i både Håndverksgruppen och Golventreprenad Guppen går ut på att ägaren behåller sin ledande roll i företaget och att de anställdas vardag inte förändras speciellt mycket.

Hans Förster i Golventreprenad Gruppen lyfter fram fördelarna med att vara del i ett större sammanhang.

– Vi hjälps åt att bli bättre på alla positioner. Även under svåra tider, som under pandemin, har vi i samverkan kunnat hantera svårigheter som leveransproblem och ökad sjuk- och vabbfrånvaro. Vi brukar säga att vi är ett gäng kuratorer som hjälper varann!

Också i Håndverksgruppen uppmuntras företagsledarna att lära av varandra och att använda "best practise" trots att företagen är inriktade på olika hantverksbranscher som målning, golvläggning, murarbeten och plattsättning. Cheferna träffas regionvis på Teams varannan vecka för att dela erfarenheter, och de pratar också ofta lokalt sinsemellan.

– Samarbetet har utvecklats av sig självt, säger Øyvind Emblem, vi har inte gjort något och det är otroligt positivt att se!

"Bygger koncernen för evigheten"

Hantverksföretag är av tradition mycket ägarberoende. Om något händer med ägaren går företaget ofta omkull och de anställda blir av med jobbet. I en företagsgrupp finns en försäkran om att företaget kan leva vidare.

Øyvind Emblem uttrycker det såhär:

– Vi bygger koncernen för evigheten. Och det känns bra för våra vd:ar i de olika bolagen, som alltid har en stark känsla av ansvar för sina anställda.

"Från bra till jättebra"

Framtiden verkar ljus för den pågående konsolideringen av golvbranschen.

Golventreprenad Gruppen fortsätter leta efter välskötta, lönsamma bolag för att växa vidare och räknar i första hand med en omsättning i Sverige på 1,5 miljarder.

– När vi kommit till 1,5 miljarder går vi in i nästa fas. Då tittar vi på bolag som kan lyfta från bra till jättebra. Sedan kan det också bli aktuellt att addera intressanta kringtjänster. Eventuell växtvärk får vi hantera på vägen. Vi lägger fokus på arbetsglädje och man får vara beredd på att kavla upp ärmarna och jobba på, säger Hans Förster.

– Vi pratar om ett "nordiskt industriäventyr" – men verksamheten kan också mycket väl expandera utanför Nordens gränser, säger Øyvind Emblem.

Vid nyåret passerade den totala omsättningen för Håndverksgruppen, inklusive i Norge, tre miljarder. Till 2025 siktar man på att fördubbla den siffran.

– Det visar sig glädjande nog att de företag som införlivats i gruppen har vuxit mer och fått en snabbare omsättningsökning än innan de kom med, avslutar Øyvind Emblem.

Marie Holhammar

Läs en utförligare variant i papperstidningen av Golv till Tak 3/22, eller i PDFen här på hemsidan om du är prenumerant, när tidningen är ute 21 april. Där finns också sidoartiklarna Vilka är aktörerna?, Vad säger forskningen? och Vad betyder köpfesten för branschen?


Läs också:

Återbruk Återanvänd golvet!

Den cirkulära ekonomin, där inga produkter förbrukas och där allt drivs av förnybar energi, är ett önskvärt men ännu avlägset mål. Som en del av strävan mot den cirkulära ekonomin är återanvändning av byggprodukter och byggmaterial av stor betydelse. Till golvbranschen kommer helt naturligt frågor om återbruk av använd golvbeläggning. Vill vi? Kan vi? Måste vi?

Ett antal ledande svenska golventreprenörer och golvleverantörer ger alla samma bild. Vi kan och vi vill, men det är magert med förfrågningar om läggning av använda golv.

Publicerad: 2022-04-12

» Läs hela artikeln om Återbruk