Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Ändrade ljudkrav för bland annat skolor

Sent i våras publicerades en uppdatering av ljudstandarden SS 25268 Ljudklassning av utrymmen i byggnader, som gäller allt från förskolor, klassrum och fritidshem till kontor, hotell och sjukhus.

Uppdateringen innebär ett ökat fokus på rummets akustiska behov. Bland annat har de tidigare ljudklasserna A–D ersatts med endast två kravnivåer – grundläggande och utökade krav – för att underlätta för beställare att ställa rätt krav utifrån verksamhetens behov.

Grundläggande krav motsvarar i huvudsak tidigare ljudklass C. Utökade krav motsvarar en väsentligt bättre ljudmiljö än grundläggande krav.

Byggherrar, arkitekter och entreprenörer behöver vara medvetna om att akustiska lösningar som tidigare klarade en angiven ljudklass, kan behöva revideras för att klara ljudkraven i den nya versionen av standarden. Ett exempel är att ljudkraven för skolor skärpts. Utifrån mottot "Alla elever förtjänar en god ljudmiljö" och principen om en likvärdig skola för alla har den nya utgåvan fått en enhetlig kravnivå för samtliga undervisningslokaler. Det innebär att man inte som tidigare kan använda golv med olika stegljudsdämpning till olika undervisningslokaler i samma projekt.

Detta och andra förändringar – främst mätmetoder – påverkar dock inte golvbranschen i någon större utsträckning, utan det är främst föreskrivande led som måste ändra rutiner och beräkningar. Eller som en golvleverantör uttryckte det vid samtal med Golv till Tak: "Vi levererar vad de vill ha. De måste bara bestämma sig för vad de vill ha."

Thomas Åkerblad

Foto från Altro


Läs också:

Golvavjämning Klimatbelastningen minskar snabbt

Golvavjämning är en bra och uppskattad produkt och används därmed väldigt mycket. Den orsakar, delvis därför, stora klimatavtryck. Tillverkarna arbetar dock intensivt med att minska produktens klimatpåverkan – och gör stora framsteg i det avseendet.

Publicerad: 2023-04-22

» Läs hela artikeln om Golvavjämning