Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Inte bara vanligt vatten

Inom städbranschen säljs sedan några år ett antal specialvatten, och de blir bara fler. Många rekommenderas för städning av golv. Men när man tittar närmare på vad de innehåller har man anledning att bli mycket tveksam. Och tittat närmare på dem är just vad vi här har gjort.

Golvbranschen och städbranschen har båda en spännande relation till vatten. Vanligt vatten kan vara till stor nytta, men också vålla skada. Inom städbranschen marknadsförs nu vatten av flera aktörer. Då handlar det inte om vanligt kommunalt renat vatten ur kranen, utan om vatten som förändrats genom processer och tillsatser av olika kemikalier. Dessa specialvatten rekommenderas ofta i marknadsföringen för städning av golv.

Ingen av dem som säljer specialvatten har visat eller nämnt att deras vatten rekommenderas av någon golvtillverkare. Har golvbranschen blivit bortkopplad eller bara bortglömd? Det är nog dags att engagera sig och bestämma vilka sorter av vatten som är lämpliga för olika golvmaterial. Nedan beskrivs några av de specialvatten som erbjuds till städbranschens aktörer.

Ultrarent vatten

Detta är en oskyldig men onödig variant av vatten för städning av golv. Vattnet blir "ultrarent" genom filtrering och jonbyte och befrias då från joner av kalcium, järn, mangan och andra joner som gör vattnet hårt. För fönsterputsning och tvättning av blanka ytor är vattnet utmärkt eftersom det inte lämnar några slöjor av intorkat salt efter sig.

Några säljare av ultrarent vatten har hävdat att det skulle vara bra även till golv, men inte kunnat visa det i rättvist jämförande försök. Om man ser på smutsvatten i en städmaskin och inser att det är den miljön som ett ultrarent vatten ska arbeta i, förstår man lätt att vanligt kranvatten gör ett lika bra jobb.

Joniserat vatten

Till vissa städmaskiner av märket Tennant kan man få ett system som elektrolyserar vattten strax innan det kommer i kontakt med golvet. Omedelbart efteråt återgår vattnet till sitt vanliga tillstånd. Hur effektivt detta är för rengöring av golven har diskuterats. I Tyskland har Tennants konkurrent Kärcher visat en studie som lett till domstolsbeslut där Tennant förbjuds att beskriva det joniserade vattnet som mer rengörande än vanligt vatten. Något sådant beslut finns inte för Sverige, men det är samma vatten.

Sannolikt gör vattnet ingen annan skada än att det går åt elektrisk energi för att tillverka det och att det har en investeringskostnad. De som köper denna teknik har förmodligen större problem än elräkningen.

Elektrolyserat vatten med salt

Om man köper ett speciellt elektrolysaggregat och laddar med vatten, koksalt och elektricitet kan man  få ut två vätskor avsedda för rengöring. Den ena är sur och utgörs egentligen av en svag klorin. Den ska inte användas för golv, så den lämnar vi därhän. Den andra vätskan däremot rekommenderas för golv och består av natriumhydroxid med pH kring 11. Det är mer basiskt än vad man har brukat rekommendera för de flesta golv. Säljaren kan inte referera till några rekommendationer från golvtillverkare. Det är dags för golvbranschen att kolla vad som används och hur det påverkar golven.

En skandal i samband med denna sorts vatten är att det har sålts och köpts som ett kemikaliefritt system. Man köper ju inga kemikalier. Att man tillverkar dem själv gör inte att det blir kemikaliefritt. Brännvin blir inte alkoholfritt för att man bränner hemma.

Elektrolyserat vatten med kaliumkarbonat

Här har man ett aggregat som med hjälp av elektricitet omvandlar vatten, den här gången med kaliumkarbonat som tillsats. Det vatten som kommer fram är en lösning av kaliumhydroxid med pH 12,5. Enligt tillverkaren blir vattnet nästan omedelbart neutralt, när det fått reagera med smutsen. Nägra rekommendationer från golvtillverkare finns inte.

Det skulle kanske vara förståndigt att noggrannare studera vad pH 12,5 gör med golvbeläggningen om det inte finns smuts att reagera med. Vattnet rekommenderas speciellt till tvättning av textilgolv och uppges inte lämna några rester. Det vore märkligt, för kaliumhydroxid måste blir kvar om man inte sköljer ymnigt.

Andra specialvatten

Till städföretag erbjuds en hel del andra specialvatten, som inte i första hand är avsedda för golv, men som ändå kan vara bra att känna till. Ofta gäller det vatten som dödar bakterier och andra mikroorganismer. Den svaga klorinlösningen från saltelektrolysen är ett exempel. Ett annat är vatten från ett elektriskt aggregat som avger ozon. Både ozon och klorin har blekande effekt, vilket inte är önskvärt för alla golv.

Gammal och ny städteknik

Inom golvbranschen har vi ofta haft besvär av städare som tillämpar gammal teknik. Såpa och mycket vatten. Så städade alltid mormor. Vad kan vara fel med det?

Nu kan det kanske vara dags att se upp med vad ny städteknik och nytt vatten innebär, med eller utan kemikalier. Vilken betydelse har detta för golvens långa liv, för livstidskostnad och funktion? Vilka slags vatten är golvtillverkare beredda att ta ansvar för?

Magnus Rönnmark


Läs också:

Golvet är ett konstverk Golvet är ett konstverk

På Uppsala Kulturnatt i september invigdes konsten på nya Tiundaskolan. En skola där man satsat på konst som gör avtryck – till och med i golvet. Så det känns rätt naturligt att skolan fått en kulturstämpel på sig.

Publicerad: 2018-10-22

» Läs hela artikeln om Golvet är ett konstverk