Det går att slippa hjälm

Obligatoriskt hjälmkrav på byggarbetsplatser är en återkommande kontroversiell fråga. Hjälmen skyddar naturligtvis mot fallande föremål. Men hjälmen kan också ge belastningsskador och besvär i nacke och axlar. Därför är det rimligt med undantag från hjälmkravet vid golvläggningsarbeten då man befinner sig inomhus. På Ekenhuset har man systematiskt och framgångsrikt arbetat med att utverka sådana undantag.

Oftast är det byggföretaget som har samordningsansvaret för arbetsmiljön. Då är det byggarens regler som gäller och byggaren som är skyldig att se till att Arbetsmiljöverkets regelverk följs. Det gör inte sällan hjälmfrågan till ett problem.

För alla dem som arbetar utomhus på bygget känns det ganska självklart att ha hjälm, och det är ingen som vill klaga på att hjälmen är obekväm när man jobbar på byggnadsställningar där arbete pågår i flera våningar ovanför. På många byggarbetsplatser har man därför helt enkelt slagit fast att hjälm ska bäras av alla, inom hela området, oavsett vilken arbetsuppgift man har och oavsett vilken arbetsgivare man har. Lika för betongarbetare, snickare, elektriker, målare och golvläggare.

Möjlighet till undantag

Det har länge varit känt att hjälm i vissa fall medför en risk för arbetsskada som måste betraktas som större än den säkerhet mot slag som hjälmen också ger. Arbetsmiljöverket, som i de flesta fall kräver hjälm på byggarbetsplatser, har i en skrivelse från 2014 uppmärksammat frågan. I ett så kallat Ställningstagande i sakfråga med titeln Användning av skyddshjälm vid påfrestande arbetsställningar sägs att man under vissa förutsättningar kan befrias från hjälmtvånget.

Här förklarar Arbetsmiljöverket hur man kan begränsa kravet så att man med bibehållen säkerhet kan tillåta arbete utan hjälm och samtidigt uppfylla arbetsmiljöansvaret. Nödvändigt är då att man gör en noggrann riskbedömning för det planerade arbetet och att man tydligt begränsar området där man får arbeta utan hjälm.

Goda erfarenheter

Evelina Strandfeldt på Ekenhuset i Stockholm har i flera fall utverkat avsteg från hjälmtvång för Ekenhusets golvläggare. Med tiden har hon utvecklat en rutin för hur man bör gå tillväga. Det som ska uppnås är att golvföretaget som arbetsgivare kommer överens med byggföretaget som skyddsansvarig om avsteg från kravet på hjälm. Det kan låta enkelt men det kräver att man har en plan och konsekvent följer den. På Ekenhuset använder man Arbetsmiljöverkets Ställningstagande i sakfrågan som stöd för sin ansökan om avsteg. När man kan visa att man har myndigheterna på sin sida och inte går vid sidan av lagen kan man få acceptans från byggföretagen – och slippa onödig belastning från hjälmar.

Avklarat!

– Som i allt säkerhetsarbete, säger Evelina, krävs det framförhållning och tydliga instruktioner. Hjälmfrågan ska tas upp redan i upphandlingsskedet. Då går det att få undantag för golvarbete inom vissa områden utan att det blir störande ändringar av instruktioner senare i byggprocessen. Det är många som berörs och det ska vara klart för alla vad som gäller. En riskbedömning ska göras för den aktuella arbetsplatsen och utifrån den ska det område avgränsas där golvläggare får arbeta utan hjälm. Självklart ska skyddshjälm bäras i alla delar av byggarbetsplatsen där det finns minsta risk för skador på huvudet. Därvidlag får det inte råda någon tveksamhet.

Evelina Strandfeldt, Ekenhuset.

Är hjälmfrågan nu avklarad?

– Ja, säger Evelina Strandfeldt, om man vill göra sig besväret att förhandla med den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön. Med korrekt riskbedömning och med begränsning av aktuellt område och tydlig märkning av de lokaler begränsningen gäller. Ja, då ska frågan vara avklarad utan risker för arbetsmiljön och utan brott mot regler och förordningar.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Konjunkturläget Viss oro för andra halvåret

De duggar tätt nu, de negativa konjunkturrapporterna. "2023 blir ett riktigt skitår", säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. "Nattsvart för småhusindustrin", menar David Johnsson på TMF. Det är knappt man vågar lyssna längre. Hur ser läget ut egentligen – för Sverige, för hushållen och för företagen? Och vad förväntar sig golvföretagen av det nya året?

Publicerad: 2023-02-03

» Läs hela artikeln om Konjunkturläget