Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Därför ökar efterfrågan

Efterfrågan på akustikgolv har ökat under många år. Och fortsätter att öka. Vilka är drivkrafterna?

Vi har frågat en akustiker samt några leverantörer av bland annat akustikgolv.

Daniel Wärnelid, akustiker på Tyréns.

– Våra byggnader förväntas bli alltmer yteffektiva. Olika funktioner ska rymmas på en och samma plats och varje kvadratmeter ska kunna utnyttjas effektivt. Det leder till att vi kommer allt närmare varandra och lätt blir irriterade på det vi uppfattar som andras störande ljud.

Det säger Daniel Wärnelid, akustiker på teknikkonsultföretaget Tyréns.

Ljudstörningar är vanliga

Problem med störande ljudmiljöer kan uppstå i många sammanhang. På ett kontor behöver man kunna koncentrera sig, vara effektiv och inte störas av kollegornas samtal eller rörelseljud. På sjukhus, vid uppvak till exempel, ska ljudnivån bidra till lugn och ro. Hemma i den egna bostaden vill vi känna oss trygga och inte utsättas för ovälkomna, okontrollerbara ljud.

Störande ljud kan komma från olika håll och är ofta svåra att riktningsbestämma. Till exempel stonljud som kan komma från två våningar upp eller spridas från bottenvåningen.

– Vårt obehag ökar markant när vi inte vet varifrån ljudet kommer, säger Daniel Wärnelid.

Bättre kommunikation behövs

Byggandet av hus med trästomme fortsätter öka. Det har därför blivit vanligare att installera flytande golv eller uppbyggda installationsgolv, för att klara kraven på luftljudsisolering och begränsning av stegljud.

– Det ställer krav på aktörerna i golvbranschen att möta behovet av tystare, mjukare golv som suger upp steg- och trumljud. Ta fram nya produkter och lösningar, testa och följa upp – eftersom träbyggande kräver andra golvkonstruktioner för att vi ska få bra akustik.

– När kraven på nya akustiklösningar ökar, så måste också både akustiker och arkitekter bli bättre på att kommunicera med golvleverantörer och golvläggare i projekten. Det är ju meningen att kravställningen ska avspegla behovet av stegljudsdämpning och vara anpassad till rummets tänkta funktion, säger Daniel Wärnelid.

– Vi har våra respektive expertområden och behöver samarbeta för bästa resultat. Akustikgolv spelar en betydande roll när det gäller att skapa god ljudmiljö.

Försäljningen fortsätter öka

Att efterfrågan på akustiska lösningar ökar är golvleverantörerna eniga om. Försäljningen av akustikgolv – det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud – fortsätter att öka. Textila golv, liksom plast-, linoleum- och gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar marknadsandelar.

Några exakta siffror på den ökade efterfrågan på akustikgolv är svårt att få. Men hos Altro uppskattar försäljningschef Michael Persson att försäljningen av akustikprodukter ökat med hela 20 procent bara på ett år.

– Arbetsmiljö och generell trivsel är något som hela tiden är aktuellt i offentlig miljö, säger han. Särskilt i moderna, öppna kontorslandskap och större kontorskomplex där ljud sprids mellan våningarna är akustikgolv en intressant lösning – efterfrågan ökar markant.

Vilket bekräftas av andra golvleverantörer.

– I vårt huvudsegment kontorsmiljö är säljsiffrorna ett tydligt bevis på intresset för akustikgolv, säger Klara Persson, Head om Product Management hos Bolon.

– Vid materialinvesteringar i arkitektur och inredning finns ett starkt fokus på människan som ska vistas i miljön. Och rummets akustik är en viktig faktor för välmåendet och hälsan. Exakt hur de akustiska kraven på golven ser ut beror på övrig byggkonstruktion och inredning. Andra krav kan också ställas vid nybyggnation än vid renoveringar där man måste förhålla sig till befintlig byggnadskonstruktion, säger hon.

Akustiker i alla projekt

– För inomhusmiljöer blir upplevd ljudvolym idag en allt viktigare fråga. Forskning visar bland annat att en lägre ljudvolym ger bättre inlärning. Buller kan också har skadliga effekter på människokroppen och orsaka problem som sömnsvårigheter, stress och huvudvärk, säger Per Lundberg, försäljningschef på Forbo.

– Därför är akustiska egenskaper så viktiga vid utformning av en byggnad eller ombyggnad av en befintlig. Redan på projekteringsstadiet är golvets funktion i det färdiga projektet en viktig fråga, utifrån de krav som slutkunden ställt. Och därför ser vi att specialkompetenser inom akustik blir allt vanligare på många arkitektkontor idag, säger Per Lundberg.

Just Tyréns, där Daniel Wärnelid arbetar, är ett bevis på hur ljudmiljön blir allt viktigare. Han är en av ett 50-tal akustiker som jobbar på teknikkonsultföretaget.

– Förr fanns det kanske en eller annan akustiker i större projekt i storstadsregionerna, men nu är det självklart att ha med en akustikspecialist även i regionala sammanhang, säger han. Vi finns med på ett tidigt stadium i planeringen av kontor och vid byggande av såväl bostäder som vård- och skollokaler.

Marie Holhammar


Läs också:

Vattenskadeundersökningen för 2021 presenterad Vattenskaderisken fortsatt störst i kök

Den nyligen publicerade Vattenskaderapporten för 2021 visar att kök fortsätter vara den del av bostaden som är mest utsatt för vattenskador, medan skador orsakade av läckage genom tätskikt i bad och dusch minskar.

Publicerad: 2022-05-05

» Läs hela artikeln om Vattenskadeundersökningen för 2021 presenterad