Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

"Lyckan hos nyanlända som får jobb ger oss stor glädje"

Golvet Göteborg är integration och mångfald ledord. Här jobbar människor från många olika länder. Företagets vd, Anders Lyrbring, tycker att företagsledare har ett ansvar att arbeta för en större mångfald.

– Att se lyckan och tacksamheten hos en ensamkommande som fått jobb hos oss är oerhört glädjande, säger han. Men det betyder inte att vi inte ställer krav.

 

Aobida Almashhad (till vänster) och Ghulam Reza Gambari är två av många utrikes födda som fått jobb på Golvet Göteborg.

 

Omkring en fjärdedel av våra anställda har utländsk bakgrund, säger Anders Lyrbring, vd på Golvet Göteborg.

Han säger att företaget alltid har haft ett "öppet sinne".

Självklart att leta brett

– Jag kom till Golvet för tre och ett halvt år sedan. Redan då var det självklart att leta personal väldigt brett.

Han är helt övertygad om att det finns en potential hos alla som har den rätta inställningen och känslan för hantverket.

– Bland de utrikes födda finns en stor tacksamhet för att få ett fast arbete och en stor glädje över det, säger Anders Lyrbring.

Det gäller inte minst ensamkommande flyktingungdomar, som måste hitta ett jobb inom ett halvår efter det att de slutat gymnasiet, annars får de inte stanna kvar i Sverige.

Ställer krav på alla anställda

– Här har vi som företagsledare ett stort ansvar, säger han.

Men det betyder inte att Golvet inte ställer krav på sina anställda.

– Vi är väldigt tydliga med vilka krav vi ställer. Man ska kunna hantverket och man ska kunna göra sig förstådd på svenska när man börjar hos oss.

Han säger att språket initialt kan vara en utmaning.

– Alla vi har anställt har förkovrat sig i svenska språket väldigt snabbt. Det är faktiskt inte någon som har begärt ledigt för studier på SFI under dagtid, men om en sådan förfrågan skulle komma så tar vi ställning till den då, säger Anders Lyrbring.

På företaget är man alltid villig att hjälpa till och Lyrbring säger att man brukar fråga om det är något som den nyanställde behöver hjälp med.

Kan ge lån till körkort

Att ha körkort är en förutsättning när man arbetar som golvläggare. Det händer att företaget hjälper till ekonomiskt, till exempel med ett lån, för att en lärling ska kunna ta körkort och därmed bli anställningsbar.

Anders säger också att alla som har varit lärlingar hos Golvet inte har kunnat få fortsatt arbete. Man måste leva upp till de krav som företaget ställer på kompetens inom yrket och även till viss del på social kompetens. Att passa tider är också något man måste lära sig när man går från skolbänken och ut i arbetslivet.

– Det allra viktigaste är att man kan lära sig hantverket och man ser väldigt snabbt om anlagen finns där.

Tidigare kompetens utvärderas

Alla som blir anställda på Golvet har någon from av utbildning eller erfarenhet inom området, antingen från gymnasiet eller från tidigare arbetsgivare. Har man varit golvläggare i sitt tidigare hemland finns det möjlighet att få en validering, vilket innebär att man gör ett prov som visar vilken kompetens man har och om den är gångbar i Sverige. Om så inte är fallet har man möjlighet att få kompletterande utbildning här.

Validering förekommer inom alla yrkesgrupper, men är kanske mest känt inom läkaryrket.

– När ungdomar, som kommit till Sverige ensamma, kommer ut som praktikanter är oftast inte självförtroendet på topp. Men när man släpper in dem i gemenskapen och de märker att man litar på dem och de får den hjälp de behöver, växer en tillit fram, säger Anders Lyrbring.

Inger Evertson


Läs också:

Vad kommer att hända med betongen framåt? Vad kommer att hända med betongen framåt?

Betongindustrin är mycket starkt pressad att minska den stora klimatpåverkan cementen har. Siktet i branschens färdplan är inställt på klimatneutral betong 2030 och det kommer att innebära stora fortsatta förändringar av betongens sammansättning.

Publicerad: 2020-02-02

» Läs hela artikeln om Vad kommer att hända med betongen framåt?