Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Dags för slutbesiktning

Manfred Trieb i Malmö är certifierad besiktningsman för entreprenadbesiktning inom bygg. Det har han varit i 20 år, men fullärd lär han aldrig bli. Nya lagar, bestämmelser och byggregler innebär ständig fortbildning om vill man behålla sina uppdrag och sin certifiering.

Dags for Besiktningsman 006 liten.jpg- För att bli besiktningsman krävs utbildning genom exempelvis SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, eller ett speciellt utbildningsbolag. För att bli certifierad ska man dessutom ha genomfört ett antal besiktningar och skrivit teoretiska prov. SP Sitac är ett sådant certifieringsorgan. Vart femte år uppdateras certifieringen enligt en ny kravlista med kunskaper som ska uppfyllas. Man står hela tiden under lupp, dessutom måste man ha en ansvarsförsäkring, säger Manfred Trieb, MTR konsult. Själv är han civilingenjär inom väg och vatten och i grunden byggare.

"Färre fel i våtrum"

Slutbesiktning kan beställas av såväl konsument som av företag. Grundregeln är att beställaren utser besiktningsman, vilken ska vara opartisk. Parterna kan besvära sig över besiktningsutlåtandet och begära överbesiktning, då en ny besiktningsman utses. Ett förfarande som sker mera sällan.

Manfred Trieb besiktigar mycket småhus, men även vårdinrättningar, butiker, kontor och flerfamiljshus.

- Vid enklare byggnationer klarar jag själv av besiktningen som omfattar allt från golv till tak inklusive ventilation, el och va. Vid större projekt anlitar jag biträdande besiktningsmän för exempelvis hiss, el eller vvs. Det är mycket förarbete före besiktningen. Alla handlingar ska läsas in för att man ska veta omfattningen av entreprenaden. I de flesta fall är det bara en entreprenör men de kan också vara flera. Man ska även kalla kvalitetsansvarig, eller kontrollansvarig som det heter numera.

- Vi går igenom formalia och jag talar om ifall något inte går att besiktiga, till exempel om det är snö på taket. Parterna ska vara överens om undantag. Innan jag går igenom huset har jag samlat in egenkontroller och intyg från entreprenören. Jag tycker att byggbranschen har blivit bättre. De seriösa företagen blir alltfler och småhustillverkare har i regel koll på sina underentreprenörer. Golvbranschens regler har också stramats upp och nu kräver GVK och Byggkeramikrådet utbildade plattsättare. Idag är det generellt sett färre fel i våtrum än tidigare. När resultatet är sämre är vid för mycket stress, som vid högkonjunktur och en överhettad marknad. Då är det lätt att det blir fel, säger Manfred Trieb.

"En trea är godkänd"

En besiktning av en bostad kostar mellan 5000 och 10 000 kronor, beroende på byggyta och speciella material eller installationer. Beställaren står för kostnaden för slutbesiktning. Enligt Manfred Trieb måste besiktningsutlåtandet följas till punkt och pricka, alternativt kan part som nämnts begära överbesiktning.

- Branschreglernas toleranser tillåter vissa "småfel" på exempelvis trägolv och plattsättningar, men felen får inte begränsa funktionen. Med dagens stora klinkerplattor måste man kunna tolerera ett språng på någon millimeter. Sådant menar man är ett icke betydande estetiskt fel. Beställaren tycker kanske att han har köpt ett hus för flera miljoner och då får det inte finnas en enda skavank, men en trea är godkänd - även om det inte är en femma. Allt tas upp i utlåtandet också om beställaren påtalar ett fel som besiktningsmannen inte tycker utgör fel. En slutbesiktning följs efter två år av en garantibesiktning - om beställaren vill. Grundregeln är att det ligger helt på hans ansvar, säger Manfred Trieb.

- I garantibesiktningen tar man upp fel som uppstått under de två åren. Beställaren har totalt en tioårig reklamationsrätt från godkänd slutbesiktning. Som besiktningsman har jag ett stort ansvar och jag ska göra ett korrekt och rättvist jobb både mot beställare och mot entreprenör, vilket inte alltid är lätt. Man får både ros och ris i mitt jobb, avslutar Manfred Trieb.

Christina Adlers


Läs också:

Euroshop 2011

Vart tredje år äger världens viktigaste detaljhandelsmässa, Euroshop, rum i tyska Düsseldorf. På mässan brukar de stora leverantörerna av LVT-plattor (Luxury Vinyl Tiles, det vill säga designplattor på svenska) visa sina nya produkter för en stor och krävande publik. Man sparar sina butiksnyheter och visar dem inte på Domotex eller BAU utan föredrar Euroshop som startskott för lanseringar inom detta område. Tillsammans gjorde 106 000 besökare och 2 038 utställare årets Euroshop till den största någonsin.

Publicerad: 2011-04-04

» Läs hela artikeln om Euroshop 2011