Ledstråk kommer vi att få se alltmer av

Allmänna lokaler kommer i allt större utsträckning att anpassas till funktionshindrade på olika sätt. Ledstråk som en hjälp till personer med nedsatt orienteringsförmåga, till exempel synskadade, är ett av Boverkets förslag på hur man uppfyller kravet att ta bort onödiga hinder i publika lokaler.

Ledstråk 3.jpg

I Visby Hamnterminal har man lagt ledstråk både i och kring byggnaden och fått mycket positiva omdömen från de synskadade. På bilden syns Tarketts Tactile Strips som använts på plan två.

  

EU beslutade 2010 att ingen resenär ska känna sig diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet och EU har också givit bidrag till Region Gotland för att väsentligt förbättra tillgängligheten för månniskor med bristande orienteringsförmåga, som synskadade, i och omkring Visby Hamnterminal.

  

Ledstråk visar vägen genom hela terminalen

Inne i hamnterminalens övre plan har Karlströms Glolv & Färg lagt 500 meter så kallade ledstråk så att synskadade på egen hand ska kunna hitta vägen från entrén via biljettförsäljningen och väntsalen och ända till båten. Det man använt är Tarketts Tactile Strips.

– Det här var en ny typ av jobb för oss, berättar Evert Schwartz, entreprenadansvarig på Karlströms Golv. Det är en hel del att tänka på så att ledstråken kan tolkas rätt av den synskadade. Men vi hade en kille med nedsatt syn med oss som testade under projektets gång, som sakkunnig.

  

Måste läggas så att betydelsen tolkas rätt

Ledstråken kan läggas på två sätt, antingen kan de limmas ovanpå befintligt golv eller också kan man skära ner dem i golvet. I hamnterminalen har Karlströms använt båda sätten, man har limmat ovanpå befintligt plastgolv, och skurit ner ledstråken i befintligt gummigolv.

Det är inte bara att lägga ut längderna den avsedda sträckningen. 

– Det är mycket vinklar att ta hänsyn till, säger Evert Schwartz, och olika mönster i ledstråken har olika betydelser för de synskadade. En tom fyrkant betyder valmöjlighet. Ett mellanrum och sedan en remsa som liggeri 90 grader betyder stopp. Så det blir en hel del pusslande med de här remsorna – och det måste bli rätt så att betydelsen går fram.

På klinkergolvet i entréplanet har man använt sig av metallskenor från Evacuare, tre stycken i rad, för att skapa ledstråk.

  

Ledstråk även utomhus

Ledstråk 1.jpg

Utomhus har man använt S:t Eriks taktila betongmarkplattor i vit kulör för att skapa ledstråk.

  

Även utomhus, runt terminalen, finns taktila ledstråk fast då som räfflade vita plattor i stenläggningen. De ska hjälpa den synskadade att hitta mellan själva terminalen, busshållplats och taxistolpe. Som ytterligare hjälp finns en karta med teckenskrift vid terminalens entré. Ett tryck på en knapp sätter dessutom igång en inspelad röst som berättar vad som visas på tavlan och vad som finns på de olika våningarna i huset.

Förändringarna i och kring hamnterminalen i Visby, som ju inte enbart handlar om ledstråk, ska göra miljön säkrare, mer tilltalande samt göra det lättare för personer med funktionsnedsättningar att resa.

– För våra ansträngningar att förbättra tillgängligheten har vi fått ett bra gensvar från Synskadades förening SRF Gotland, säger Tord Rasmusson som varit projektledare för ombyggnaderna i och omkring hamnterminalen.

Det är helt klart att vi kommer att få se betydligt mer anpassningar av offentliga byggnader till personer med funktionsnedsättningar framöver. Bland annat kommer det säkert att bli en hel del ledstråk lagda inom de närmaste åren.

Elisabeth Sedig


Läs också:

Hindrar återvinning?

Sedan årsskiftet gäller mycket stränga krav från både Byggvarubedömningen och Sunda Hus när det gäller ftalatinnehåll i golv. Det stora problemet med detta är att gränserna de satt blir ett hinder för återvinning. Vad vi behöver är en myndighet med perspektiv och balanserad syn, typ Livsmedelsverket, som tar över från konsulterna, tycker Lena Lundberg på IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

Publicerad: 2014-04-12

» Läs hela artikeln om Hindrar återvinning?