Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Fabriksbyggd villa – det låter väl bra?

Lätta konstruktioner som trähus har många fördelar, men till dem hör inte ljudmiljön om man nu inte ger den lite extra omsorg. Det gör man sällan när det gäller småhus. Golvbranschen kan bidra med en del enkla förbättringar.

De populära öppna planlösningarna med ansenlig takhöjd ger stora fria volymer som lätt kan bygga upp till störande lång efterklangstid. I kombination med stora glasytor kan ljudet bli mycket hårt. Foto: Eksjöhus

Man skulle kunna kalla det en svens klassiker – villan som monteras på egna tomten, men som byggs i olika stora moduler i industriell skala på annan ort. Det handlar om trähus, även om fasaderna ibland kläs med tegel eller annan sten.

I Golv till Tak 5/21 skrev vi om stora höghus av trä och om vissa problem med akustiken till följd av att tunga byggnadsmaterial som betong där ersatts av trä. Hur är det med akustiken i små hus av trä? Den frågan ställer vi oss och vi ställde den också till ett par av de största småhusproducenterna i Sverige.

Lätta konstruktioner ger akustikutmaningar

Trä har många fördelaktiga egenskaper som konstruktionsmaterial för hus. Den jämförelsevis låga vikten är absolut en av dem. Särskilt när det gäller hus som ska byggas på en ort och sedan i delar fraktas till en annan och monteras upp där, är det ju bra att hela konstruktionen är lätt. Även när huset är färdigmonterat har det sina fördelar att det inte är onödigt tungt.

För den akustiska innemiljön är det emellertid inte lika bra med lätta konstruktioner. Många har upplevt gamla tiders lyhörda radhuslängor och den bristfälliga ljudmiljön i de så kallade landshövdingehusen i Göteborg. De moderna höghusen av trä, som vi skrev om i Golv till Tak 5/21, krävde speciella åtgärder för att akustiken skulle bli bra. Hur möter man sådana problem när det gäller våra folkkära villor från modern trähusindustri?

En icke-fråga, säger hustillverkarna

Vi kontaktar ett par producenter, OBOS med flera husfabriker i Sverige och Norge samt välbekanta Eksjöhus. Carl-Johan Sigfridsson på OBOS Myresjöhus och David Norrman på Eksjöhus säger oberoende av varandra att akustikproblem är en icke-fråga för kundkretsen. Det är ovanligt att familjer som står inför ett husköp frågar om akustiken i villan. Uppföljande undersökningar efter köp visar också att familjerna sällan har problem med akustiken.

Båda tillverkarna är väl insatta i akustikproblematiken med lätta hus, men förknippar den mest med de flerbostadshus som man också tillverkar. Ljud mellan lägenheter skapar problem och kan behöva åtgärdas, men när det gäller småhus är man mindre kritisk.

Stegljud och efterklang

Båda framhåller hur viktigt det är med en ljuddämpande fasad. Ytterväggarna ska vara väl ljudisolerade, kanske med tung tegelbeklädnad, för att stänga ute trafikbuller och andra störande ljud. Här spelar bra fönster också en viktig roll. Sådant satsar man på.

Men de fabriksbyggda husen med sina lätta bjälklag ger ofta dåligt skydd mot stegljud mellan våningsplan. Mellanväggar och innerdörrar är inte heller ljudisolerande. Tydligen är det så att familjerna i enfamiljshus accepterar de ljud de själva skapar. Det är dessutom populärt med öppna planlösningar som ger fritt spelrum för familjernas egna röster.

De öppna planlösningarna, speciellt de med höga åstak, ger stora fria volymer som kan bygga upp till störande lång efterklang. Särskilt i kombination med stora glasytor kan ljudet bli hårt om man inte dämpar med textil inredning.

Golvbranschen kan bidra

När det är efterklang som är problemet kan vi rekommendera textilgolv, som inte reflekterar ljud och inte alstrar skrap- och trumljud. Stegljudsdämpande golvbeläggningar av alla slag finns också i golvbranschens verktygslåda – en fyra sidor lång förteckning finns i nummer 5/23 av Golv till Tak. Så visst kan golvbranschen bidra till familjens trivsel i den egna villan.

Magnus Rönnmark


Läs också:

Ändrade ljudkrav Ändrade ljudkrav för bland annat skolor

Sent i våras publicerades en uppdatering av ljudstandarden SS 25268 Ljudklassning av utrymmen i byggnader, som gäller allt från förskolor, klassrum och fritidshem till kontor, hotell och sjukhus.

Publicerad: 2023-08-29

» Läs hela artikeln om Ändrade ljudkrav