Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Hur ett "riktigt" produkttest kan ge fel resultat

Med stora feta rubriken har ett test av parkettbrädor snurrat runt i dagspressen. Testet är beställt av Testfakta och provningarna utförda av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De är visserligen korrekt utförda enligt respektive standard men resultaten säger inte allt om de testade produkterna.

Ratt fast Bild 1.png  

I testet jämfördes parkettbrädor från åtta olika tillverkare. De tester som genomfördes är slitagetest enligt den välkända Taber Abraser-metoden (SS-EN 13696) där golvytan nöts ner av rinnande sand och två roterande läderklädda hjul. Här testas lackskiktets elasticitet och nötningsbeständighet. Vidare testades tåligheten mot fläckar (SS-EN 13442) där filterpapper indränkta i rödvin, olivolja och kaffe placeras både mitt på staven och i skarven mellan två stavar.

Testerna är korrekt utförda men säger långt ifrån allt om produktens kvalitet och funktion. Här finns ingenting om hur produkten är att lägga eller hur den uppför sig i inlagt tillstånd.

Bäst i test är en billig planka från polska Barlinek. En produkt som enligt statistiken från GBRs godkända besiktningsmän ensam svarar fören tredjedel av alla trägolvsreklamationer man besiktigat. Hur hänger det ihop?

Kvalitet är många saker

- Jo, säger Mårten Widborg, besiktningsman för trägolv hos GBR, kvalitet är så många olika saker. Ytans hårdhet är bara en faktor och en liten del i golvets funktion. Det är också fråga om kvalitet i råvaror, och kvalitet i produktionen. Om bra passform som underlättar läggningen. Om att det är en stabil produkt som inte rör sig onormalt mycket och orsakar sprickor. Det vill säga att tillverkaren har kontroll över träets fuktighet. Allt detta kan vara svårt för en konsument att bedöma men jag brukar säga att det finns orsaker till att en produkt är billig. Köper man billiga produkter får man billiga egenskaper.

Tidstjuv av stora mått

En sak är de problem som en konsument kan råda ut för när han ska lägga parkettgolvet själv. En annan sak är de problem som en entreprenör kan råka ut för när han ska lägga parkettgolv på ett objekt. Enligt GBRs erfarenheter finns det ingen bräda som ställer till så mycket problem för entreprenörerna som Barlinek gör.

Dels är den svår att lägga snyggt på grund av dåliga toleranser i produktionen, dels är det mycket ofta glansfel på lacken. Det senare innebär att entreprenören kan hamna i problem gentemot beställaren, att beställaren menar att entreprenören skulle sett glansfelet innan han la in brädan och kräver entreprenören på ersättning ...

Entreprenörerna måste därför kalkylera på ett helt annat sätt eftersom tidsåtgången vid läggning blir väsentligt större än när man använder vanligt förekommande kvalitetsbrädor. Det är därför inte fel att säga att Barlinek är en tidstjuv av rang.

Det blir ofta problem för entreprenörer sin av riksbyggare "tvingas" att med tillhandahållet material (Barlinek) utföra sina entreprenader. Det är därför enkelt att konstatera att om Barlinek med stöd av Testfaktas undersökning vinner marknadsandelar, innebär det ökade problem för de svenska golventreprenörerna.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Delreparationer

Delreparationer av tätskiktsfolie under keramik har testats av SP i ett projekt initierat av Länsförsäkringar. En rapport om projektet har nyligen kommit. Den visar att det fungerar bra att delreparera inte bara plastmatta som tätskikt, utan även tätskiktsfolie.

Publicerad: 2012-08-28

» Läs hela artikeln om Delreparationer