Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Blir ROT kvar?

Ett intressant ämne inför höstens val är hur det kommer att gå med ROT-avdraget. Kommer det att finnas kvar efter ett eventuellt maktskifte? Kommer det i så fall att se ut på samma sätt? Golv till Tak har tittat på förutsättningarna och frågat några branschföretag vad ROT betyder för dem i deras verksamhet.

ROT har en lång historia och har funnits sedan 1993 i olika perioder. Nuvarande permanenta version har funnits sedan 2008. Tidigare var det enbart ett sätt att skapa sysselsättning i dåliga tider men sedan har det blivit ett fast inslag för att göra tjänstemarknaden billigare för gemine man - genom att minska de så kallade skattekilarna bland annat. Samt att försöka göra svarta jobb vita. Något som man också verkar ha lyckats med. Eller som en golventreprenör uttryckte det:

- Nu har killarna inte så brått hem att göra svartjobb längre utan jobbar klart för dagen innan de går hem. 

Så det är positivt för alla parter.

 

Mindre mängd

- Ungefär 10-15 ptocent av våra jobb är ROT-jobb säger Mattias Jansson, BBM i Uppsala. Det är ju ingenting vi dör eller faller med men naturligtvis någonting som vi gärna vill ha kvar.

- Vi har inte mer än 6-7 procent ROT-jobb, säger Arne Lidman på Assmundsons Golv i Göteborg. Vissa entreprenörer här i Göteborg gör inga ROT-jobb eller jobb till privatpersoner överhuvudtaget men vi tycker att det är bra att ha lite mix. När ROT-avdragen infördes 2008 var de dock till stor hjälp för oss. Den vanliga marknaden föll ihop och ROT-jobben hjälpte oss att överleva.

 

Förändringar

Inför valet i höst talas det från flera håll om att sänka ROT- och RUT-avdragen eller att till och med ta bort dem helt. Avdragen är debatterade och ifrågasatta från vissa håll.

Redan nu - 13 januari i år - föreslog Bostadsbeskattningskommittén att fastighetsskatten för hyresbostäder ska avskaffas. Förslaget ska enligt utredningen finansieras genom att ROT- och RUT-avdragen minskas från 50 000 kronor till 34 000 kronor.

 Villaägarna gick samma vecka ut med en enkät till sina medlemmar som besvarats av närmare 6 000 hushåll. Hela 81 procent anser att ROT- och RUT-avdragen bör bibehållas eller höjas.

- Precis när vi fått en sektor som dragits med mycket svartarbete att bli vit föreslår en statlig utredning att ROT- och RUT-avdragen ska försämras. Det är djupt olyckligt och vi kan bara hoppas att förslaget inte blir verklighet, säger Villaägarnas chefsekonom Daniel Liljeberg.

Från en annan hantverksbransch, målarna, låter det såhär:

- ROT-avdraget betyder oerhört mycket för seriösa aktörer inom hela byggsektorn, säger Björn Hellman, vd för Målarmästarna. För målerinäringen specifikt har avdraget skapat en ny marknad. Innan det infördes utgjorde privatmarknaden ungefär två procent av våra medlemsföretags omsättning. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent. Skulle ROT försvinna riskerar vi att ett stort antal privatkunder faller tillbaka i gamla mönster.

 

Vad händer i höst?

De politiska partierna har olika åsikter om ROT-avdragen. Vänsterpartiet vill skrota ROT-avdraget och använda pengarna till att bygga fler hyresrätter och att rusta upp miljonprogrammet. Miljöpartiet vill att ROT-avdraget utvidgas så att det också gäller för bostadsrättsföreningar och hyresrättslägenheter. Socialdemokraterna säger att "vi behåller det nuvarande ROT-avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen". Även hos (S) vill man utöka ROT-avdraget till hyresbostäder. På den borgerliga sidan är man relativt nöjd med hur ROT-avdraget ser ut idag.

Så slutsatsen är att ROT-avdraget sannolikt blir kvar men att utformning och inriktning kan förändras något. Å andra sidan har vi ett halvår till valet och det kan komma snabba förslag både för och emot ROT. Som den gamle fotbollslegendaren Putte Kock brukade säga: "Gardera med kryss".

Thomas Åkerblad

 

 

 


Läs också:

Betong är alltid betong?

Betong är något vi betraktar som hållbart och solitt. Något som är som det alltid har varit och som uppför sig som det alltid har gjort. I grunden består det av bergmaterial (ballast), cement och vatten. Men idag innehåller betong dessutom en hel cocktail av tillsatsämnen som påverkar betongytan.

Publicerad: 2014-02-08

» Läs hela artikeln om Betong är alltid betong?