Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

En ökande marknad med många möjligheter

Golvbranschen var tidigt ute med återvinning av plastspill och systemet GBR Golvåtervinning växer stadigt, även om det fortfarande finns en stor ökningspotential. Nu utvecklas också återvinning för fler typer av golv, hittills linoleum- och textilgolv. Dessutom ser vi alltfler försök med återbruk.

Att ta vara på överskottsmaterial från plastgolv har numera – efter 20 år – blivit en "normal" hantering. Vi samlar in och skickar bortskurna remsor och spillbitar till Ronneby för vidare hantering av respektive leverantör. I branschen pågår också teknisk utveckling för att kunna ta hand om inlagda golv som har rester av lim och spackel med sig när de rivs ut.

Vidgade vyer

Nästa steg i utvecklingen är förstås insamling av andra materialtyper än vinyl. Här har också skett mycket under de senaste åren. Både insamling för recirkulering som råvara och för återbruk som golv.

Det börjar även växa fram en marknad för begagnade golv. När till och med IKEA kan tala om återbruk så kanske det kan bli något? För det är ju så att varje kvadratmeter nytt golv där jungfruligt material kan ersättas med material från återvunna golv eller där man till och med kan använda återbrukat golv, är en vinst för klimatet och miljön. Vi ger här några exempel på den aktuella utvecklingen.

Uppfräschad textil

Danska Ege Carpets har just avslutat ett pilotprojekt tillsammans med fastighetsägaren Vasakronan i kvarteret Hästskon mitt i Stockholms City.

– Vi fick en förfrågan från Vasakronan om återanvändning av våra inlagda textilplattor, säger Maria Olsson, Ege Carpets. I fastigheten fanns 5000 kvadratmeter av vår kvalitet Epoca Classic. Plattorna var limmade med dra-loss-lim och de hade legat i kontorsmiljö i fem år.

Upplägget blev att Ege erbjöd att ta upp golven, rengöra, sortera, sätta på pall och ta hand om och lagra dem för återbruk. Ege besiktigade plattorna och själva det praktiska jobbet för att städa mattorna och lyfta upp dem på pall gjordes av underkonsulten Textilgolvsspecialisten. Ungefär halva ytan bedömdes som användbar efter uppfräschning.

– Det innebar att vi sålde en tjänst till Vasakronan, säger Maria. Vi möjliggjorde för återbruk och testade därmed denna affärsmodell, och det fungerade alldeles utmärkt.

Nu behövde inte Ege lagra mattorna själva eftersom Vasakronan fann en annan användning för de upptagna plattorna inom sitt fastighetsbestånd. Men på Ege avser man att fortsätta med denna typ av verksamhet för att främja ett grönare samhälle och en cirkulär ekonomi.

Linoleumspill blir råvara

– Vi är med i GBR Golvåtervinning för vinylgolv, säger Johan Björling, hållbarhetschef på Forbo Flooring. Men vi vill sluta cirkeln även för vår linoleum. Ett material som inte är med i detta system. Därför startade vi vårt eget program Back to the Floor, BTTF, där vi tar tillbaka installationsspill av linoleummaterial från våra kunder som vi skickar tillbaka till våra linoleumfabriker. Idag har vi 45 anslutna kunder där vi regelbundet hämtar säckar med installationsspill. Även våra depåer samlar in spill från kapat material och skickar på samma sätt ner detta. Spillmaterialet sorteras sedan i fabriken, mals ner och färgmatchas för att bli råvara för nya linoleumgolv.

– Vi håller även på att utveckla en process för "end of life-material", säger Johan, det vill säga material som redan har varit installerat och förhoppningsvis får vi tillfälle att återkomma under nästa år och berätta mer om det.

Vid tillverkningen av Forbos Marmoleum-golv försöker man hela tiden öka andelen återvunnet material. Det skiljer lite mellan de olika kollektionerna men överlag består Marmoleum-produkter av 97 procent naturliga råvaror varav 40 procent kommer från återvunnet material. Lite mindre än hälften av det återvunna materialet kommer från eget produktionsspill, resten från BTTF-systemet med insamlat installationsspill.

Kunden efterfrågade linoleumåtervinning

BTTF-resan har pågått en tid och kunder som Högström Golv och Bygg- & Golvtjänst i Gävle är högst bidragande till att ta vara på materialspill. Hittills i år har Högström Golv, som ligger i framkant, bidragit med fem ton återtaget spillmaterial och Bygg- & Golvtjänst i Gävle med ett halvt ton.

Både Bygg- & Golvtjänst i Gävle och Högström Golv har i många år jobbat med återtagning av diverse material. PVC-material har åtminstone de senaste 15 åren varit en vana för båda att återvinna. Återtagandet av linoleum har dock tillkommit på senare år. Att lokala aktörer som Gavlegårdarna, ett fastighetsbolag med över 30000 Gävlebor som hyresgäster, och andra stora upphandlande bostadsbolag är miljömedvetna, välkomnas av båda.

– I stort sett samtidigt som vår kund, Gavlegårdarna, efterfrågade vår möjlighet att återta linoleumspill hade vi besök av en säljare från Forbo Flooring som berättade om återtagningsprogrammet Back to the Floor, säger Tommy Töyrylä, vd på Bygg- & Golvtjänst i Gävle.

Även återbruk

Det är enklast att börja med att återvinna spillet men det är långt ifrån tillräckligt för att nå målet. I programmet Back to the Floor vill Forbo Flooring även kunna återbruka golv och återvinna material från slitna golv med en enkel lösning som bara kräver en sak – löslagda golv. Att råmaterial får en längre livscykel genom att exempelvis golv som legat i en lokal tas upp för att brukas i en annan lokal vid ombyggnad eller renovering är ju både miljö, resurs- och tidsoptimalt.

För att tydligare tillföra kunskap och transparens togs det nyligen fram, från centralt håll på Forbo Flooring Systems, en informationskampanj. Under namnet Going Round – Moving Forward, bryter kampanjen ner ämnet hållbarhet till en mer greppbar process.

– Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra rätt cirkulära golvval, hjälpa dem att minska sitt koldioxidavtryck, minska sin avfallsgenerering och maximera sin användning av förnybara material. Tre ord ligger till grund för allt vi gör: transparens, cirkularitet och förnybarhet. Genom att centrera allt vi gör kring dessa värderingar säkerställer vi att alla våra produkter levererar värde till både människa och planet, säger Johan Björling.

Både textil och linoleum

Hos Tarkett tar man tillbaka både linoleum och textil. I systemet ReStart Linoleum tar man redan emot installationsspill från linoleum och nu lanserar man även ett system för återvinning av gamla linoleumgolv.

I Tarketts italienska fabrik tas de upprivna golven omhand. Baksidan av jute tillsammans med rester av lim och spackel separeras och används lokalt som bränsle. Resten av golvmaterialet finfördelas och nyttjas som fyllmedel vid tillverkning av ny linoleum.

Utsläppen minskar med 5,4 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter återvunnet golv enligt Tarketts beräkningar. Nettoutsläppen av växthusgaser från råvaror, transport till fabrik och själva golvtillverkningen blir till och med negativa för 2,5-millimeters linoleum.

För textilgolv har Tarkett i samarbete med Aquafil tagit fram det nya systemet ReStart Textil som gör det möjligt att separera garnet från resten av textilplattan. Aquafil kan sedan tillverka Econyl-garn, som består av 100 procent återvunnet material som i sin tur kan användas till nya textilgolv. Dessutom kan Tarketts baksidor med EcoBase återvinnas. De är utvecklade för återvinning och har funnits på marknaden i flera år.

För varje kvadratmeter textilgolv som återvinns sker enligt Tarketts beräkningar en klimatbesparing om sex kilo koldioxidekvivalenter. Är det dessutom ett golv med en EcoBase-baksida ökar besparingen till åtta kilo koldioxid.

Hittills i år har Tarkett samlat in 16 ton installationsspill av linoleum och 30 ton utrivna linoleumgolv. Mängden utrivna textilplattor är 18 ton.

Thomas Åkerblad


Läs också:

Anders Rosenkilde "Förändringar kommer att ske"

Anders Rosenkilde, känd branschprofil med stor kunskap om våtrumskonstruktioner, delar här med sig av sina tankar om hur våtrummen kommer att förändras framåt och vad det innebär för GVK.

Publicerad: 2022-11-29

» Läs hela artikeln om Anders Rosenkilde