Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Akustikgolv - alltmer populära

Försäljningen av akustikgolv - det vill säga tystare och mjukare golv som minskar steg- och trumljud - ökar stadigt. Plast-, linoleum- och gummigolv med olika typer av skumbaksidor tar allt större marknadsandelar. Golv till Tak har gjort en sammanställning av de akustikgolv som finns på den svenska marknaden.

Akustik armstrong_lino_acousticplus_verwaltung.jpgAtt intresset för akustikgolv stadigt ökar bekräftas av samtliga leverantörer.

- Vi har en stadigt stigande efterfrågan, säger Mats Samuelsson, vd för Falck Design. Det är skolor, äldreboenden och alla möjliga olika verksamheter som efterfrågar bättre ljudmiljö. Vi får även de önskemålen från butiker, även om jag själv inte riktigt förstår var-för. Men det räknas väl som en komfortfaktor. För äldreboenden så är mjukheten en fördel ifall man ramlar. 

 

Mjukhet kontra arbetsmiljö

I offentliga lokaler vill man ofta ha mjukhet för gåkomfortens skull kombinerat med ljuddämpning för att få en bättre ljudmiljö. Väljer man ett mjukt golv med goda ljudegenskaper finns dock risken att man istället skapar en dålig arbetsmiljö på annat sätt - till exempel på ett sjukhus på grund av att rullmotståndet ökar för sjukhussängar, kärror och så vidare och att därmed också risken för belastningsskador ökar. Det gäller då att göra en avvägning och se vilka behov som ska prioriteras.

Intrycksmärken är något som kan vara besvärande på ett mjukare golv. Det gäller att märkena går tillbaka inom rimlig tid. Hur det är med den saken framgår av testresultaten på produkternas datablad.

Även kontorsstolar och länkhjul kan vara problem för akustikgolv. Det förutsätts i sådana här sammanhang att underläggsskivor används under stolarna. Annars kan stolen "valsa" sönder mattan.

Det gäller att nå en bra kompromiss mellan de akustiska kraven och övriga tekniska krav som till exempel att minimera intrycksmärken eller att golvet ska tåla länkhjul. Att se över behoven och sedan att prioritera. Golvvalet är alltid en kompromiss!

 

Nya möjligheter

När miljonprogrammet börjar renoveras på allvar kan akustikgolv vara en intressant golvtyp. I dessa hus är ofta bjälklagen dåliga och det läcker ljud på många ställen. Då kan ett mjukt golv av denna typ väsentligt förbättra ljudklimatet inomhus. Man kan tänka sig ökad användning i korridorer också. Istället för en textilmatta lägger man kanske ett akustikgolv. I trappor och loftgångar kan de användas för att ta bort stomljud.

 

Andra lösningar

Möjligheten finns naturligtvis också att lägga någon form av skum- eller korkskikt separat och sedan limma golvmaterialet ovanpå. Men det blir oftast dyrare eftersom det innebär dubbla läggningskostnader, först ska underlaget läggas och sedan golvmattan.

Behövs ännu mjukare och tystare golv kan sportgolv i vissa lägen vara en möjlighet. Det är då viktigt att kontrollera golvets tekniska data med leverantören för att kunna göra en korrekt bedömning.

Thomas Åkerblad

Akustikgolvstabell.jpg


Läs också:

Äntligen!

Nu kommer efterlängtad, solklar information om alla nya våtrumsskivor och hur de fungerar ihop med tätskikt av folie och plastmatta - det nya systemet med kompatibilitetstester är klart.

Publicerad: 2011-09-09

» Läs hela artikeln om Äntligen!