Äntligen!

Nu kommer efterlängtad, solklar information om alla nya våtrumsskivor och hur de fungerar ihop med tätskikt av folie och plastmatta - det nya systemet med kompatibilitetstester är klart.

Antligen Metod för kompatibilitet.jpgNu är GVKs, Svensk Våtrumskontrolls, och Byggkeramikrådets arbete med rutiner för kompatibilitetstester klart. Man har tagit fram egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen, regler för hur kompatibilitetstester ska gå till och rutiner för hur testerna ska redovisas och nå ut till dem som främst av alla behöver den här informationen, det vill säga entreprenörerna.

Testar och redovisar enligt fastställd mall

Leverantörerna ska själva testa sina skivor och deras kompatibilitet med tätskikt av folie och plastmatta, på eget laboratorium eller till exempel på SP. De redovisar sedan resultaten enligt en fastställd mall och avger en leverantörsförsäkran att uppgifterna är korrekta.

För godkänt kompatibilitetstest krävs:

  •  Fullgod vidhäftning efter 12-14 timmar
  • Ingen blåsbildning inom monteringsintervall
  • Medelvärde på vidhäftning ≥0,2 MPa efter 28 dygns lagring

 

Alla godkända skivor på GVKs och Byggkeramikrådets hemsida

Testet går till så att våtrumsskivan indelas i två fält, ett för öppentid och ett för vidhäftningsprov som ska göras efter 12-14 timmar. Detta prov görs på minst fem provpunkter och redovisas som ett medelvärde efter att man tagit bort högsta och lägsta värdet. Samma fält kontrolleras också efter minst 28 dygn för blåsbildning och andra brister. Hur testet i detalj ska gå till och under vilka förhållanden det ska genomföras finns specificerat i dokumentet Metod för kompatibilitetsprov.

- Sedan ska leverantören fylla i blanketten Leverantörsförsäkran i två exemplar, förklarar Henrik Sjelin, som för GVK och tillsammans med Byggkeramikrådets Esa Erkkilä drivit projektet. Här intygar leverantören att han testat produkten enligt den fastställda specifikationen och att "byggskivan uppfyller branschens krav för våtrum". Ett exemplar ska skickas till GVK och ett till Byggkeramikrådet. Därefter listas produkten på respektive hemsida. Godkännandet gäller fem år under förutsättning att produktens sammansättning inte ändras.

Räknar med att informationen blir heltäckande

Om en skiva på något sätt förändras måste leverantören alltså lämna ett nytt intyg.

De egenskaper som ska redovisas för skivorna är böjstyvhet, skivans karaktär (hur sugande skivan är och om den kräver förbehandling med mera), dimensionsstabilitet, mögelresistens och värmetålighet och vidare ska monteringsmetod anges.

- Kravet på böjstyvhet är nytt, kommenterar Henrik Sjelin. Där har det inte funnits något att räkna på tidigare.

GVK har fått in en del testresultat från leverantörer och under september kommer informationen att bli tillgänglig på gvk.se.

- Vi har anledning att tro att alla leverantörer kommer att vilja ha sina produkter listade där, så vi räknar med att kunna ge entreprenörerna heltäckande information, avslutar Henrik.

Elisabeth Sedig


Läs också:

Sveriges bästa entréer?

Vilken är din favoritentré i Sverige och varför? Denna fråga ställde vi till tre arkitekter. Därefter gick vi till förvaltaren för att undersöka hur entrén fungerar i praktiken och slutligen frågade vi städarna: Hur är denna entré att sköta? Vi fick flera olika svar, men i alla tre fallen tyckte förvaltarna och servicepersonalen som arkitekterna: Entréerna är väldigt fina. De tre "vinnarna" är: Filminstitutet på Gärdet i Stockholm, ABF-huset i Stockholm och Livsmedelsverket i Uppsala.

Publicerad: 2011-08-09

» Läs hela artikeln om Sveriges bästa entréer?