Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Rustar företagen för framtida krav

Hur kan vi inom golvbranschen bidra till hållbarheten, vad bör vi fokusera mest på och vad efterfrågas av kunderna – nu och framöver? Det är frågor som Golvbranschens Hållbarhetskommitté bevakar och föreslår strategier för.

   

Hållbarhetskommittén samlad. Från vänster: Johan Lood, Ekens Golv, Daniel Johansson, KVM Golventreprenad, Torbjörn Claesson, Bolon, Jenny Adnerfall, Golvbranschen, GBR (sekreterare), Jonas Rothén, Forbo Flooring, Dag Duberg, Tarkett (ordförande), Anders Lyrbring, Golvet Göteborg. Ursula Lombrink, Bona, saknas på bilden.

 

Tidigare har de flesta diskussioner kring branschens hållbarhetsfrågor förts inom Golvbranschens, GBRs, styrelse. Men styrelsen kände nu att Golvbranschen behöver samla ytterligare kompetens för att hantera olika frågeställningar inom området. Därför bildades förra året Hållbarhetskommittén som består av både entreprenörer och leverantörer.

Auktoriserat Golvföretag ett viktigt verktyg

– Det är viktigt att vi förbereder oss för att kunna möta framtida krav, säger Lars Melin, vd för Golv & Vägg i Mora samt ordförande i Golvbranschens styrelse. Vi vill balansera vårt hållbarhetsarbete på ett bra sätt så att vi arbetar med rätt saker – de saker som ger bäst effekt för klimatet och framtida generationer. Samtidigt som vi har det affärsmässiga värdet för företagen i åtanke.

Golvbranschen arbetar redan idag proaktivt med att stötta företagen i deras hållbarhetsarbete och i kontakten med kunderna. Ett konkret exempel är Auktoriserat Golvföretag som är branschens främsta initiativ för en hållbar utveckling och som kommer att fortsätta att vara ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet.

Auktoriserat Golvföretag svarar mot krav som ställs inom hållbarhetsområdet och tar fasta på det som är relevant för just golvmaterial och -installationer. De auktoriserade företagen arbetar utifrån FNs globala hållbarhetsmål och även utifrån ISO 26000, en standard för företags sociala ansvarstagande. Att auktorisationen omfattar både entreprenörer och leverantörer är unikt. Det stärker värdet för kunden som får en trygg golvinstallation med hela värdekedjan inbegripen.

Klimat, cirkulärt och sociala frågor

Hållbarhetskommittén är ett forum för att diskutera hur Golvbranschens företag bäst rustas för kommande krav och för efterfrågan på lösningar inom hållbarhetsområdet. Kommittén menar att följande frågor är de som kommer att vara fortsatt viktiga och där det kan vara fördelaktigt att ta fram ytterligare hjälpmedel och verktyg för att stötta branschens företag:

  • Klimatet – energi och koldioxidutsläpp. Viktiga delar att fokusera på är transporter och tillverkning. Ett aktuellt förslag från kommittén är att ta fram en anpassad färdplan inriktad på riksdagens långsiktiga mål – att 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser till atmosfären. Förslaget inkluderar att Golvbranschen ansluter till det befintliga initiativet Fossilfritt Sverige och färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.
  • Cirkulärt förhållningssätt och materialhushållning. Entreprenörer kan arbeta för att minska spill, återanvända och återvinna. Leverantörer kan använda återvunna råvaror, och ha en produktutveckling med inriktning på enkel demontering, återanvändning och återvinning.
  • Sociala frågor. Centrala frågor är arbetsmiljö, inomhusmiljö, antikorruption och riskbedömning i alla led av golvmaterialens tillverkning.

– Hållbarhetskommitténs arbete har precis börjat och det är fantastiskt att se den positiva kraft och höga ambitionsnivå som finns bland kommitténs medlemmar – och inom golvbranschen generellt, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett och ordförande i kommittén. Jag känner stor tilltro till att vi tillsammans kommer att kunna bidra med värdefulla insikter och konkreta initiativ till Golvbranschens anslutna företag framöver.

Jenny Adnerfall


Läs också:

Corona-effekter? Corona-effekter?

Vi har ringt några entreprenörer och leverantörer och frågat i vilken utsträckning krisen hittills påverkat beställningar och leveranser, om den förändrat hur man arbetar i det dagliga och vilka effekter man tror den kommer att ha framåt. Här följer svaren från två av dem.

Publicerad: 2020-03-31

» Läs hela artikeln om Corona-effekter?