Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Mycket händer när det gäller lösläggning

Lösläggning har blivit en allt vanligare lösning på problemet med långsamt torkande betong, och det har drivit på produktutvecklingen på området. Men lösläggning har också andra fördelar, som till exempel att det underlättar återvinning av golven.

Lösläggning av plastgolv som rullvara blir allt vanligare. Lösa plattor har länge använts för till exempel installationsgolv men nu ökar lösläggning av "vanliga" plastgolv kraftigt.

Orsakerna till att lösläggning blir vanligare är flera. Det ger snabbare läggning. Man kan byta material på ett enkelt sätt. Man slipper emissioner från lim. Och framförallt slipper man problem med betong som inte torkar som den ska – ett problem som ökat de senaste åren. Eller som en entreprenör uttryckte det rakt på sak: "I takt med att betongen blivit mer miljövänlig och ekologisk så torkar den långsammare och det ger oss stora problem."

En fördel också för återvinning

Det finns också andra miljöaspekter. Materialet kan enkelt återtas av leverantören och återvinnas som råvara eftersom det inte blir några lim- eller spackelrester på golven. Idén om det cirkulera byggandet väcker dessutom allt större anklang hos beställarna – och i hela samhället.

Lösläggning ger också fördelar vid till exempel vattenskador. Det är enkelt att riva upp mattan, låta golvet torka och sedan lägga ner mattan igen.

Golv speciellt för lösläggning

Men det är inte bara kraven som förändrats. Även golven har förändrats och utvecklats. För fem–tio år sedan var det "ordinarie" golv som användes för lösläggning – man tejpade ner det som fanns, men detta var inte optimalt. Lösläggning betraktades som ett substitut eller ersättning för en "traditionell limning".

Det har skett en utveckling på materialsidan. Leverantörerna har tagit fram nya kvaliteter som från början är utvecklade för att läggas lösa. Läggningsteknikerna har också utvecklats med olika typer av tejp för stabil förankring av mattan. Produkterna är numera så stabila att det går att trådsvetsa dem trots att de är löslagda.

Det innebär att under de senaste tre–fyra åren har lösläggning seglat upp som en fullvärdig ersättning till traditionell limning och till och med som en lösning som föredras av många beställare.

Har blivit formstabila

Fler och fler leverantörer och tillverkare tar också fram nya produkter och nya tekniker för lösläggning. Det gäller bland annat att uppnå bättre formstabilitet. Vid tidigare fall med lösläggning kunde man uppfatta golvet som "sladdrigt" eller att det rörde på sig. "Det ska inte fladdra omkring", som en entreprenör uttryckte det.

– Vi ser ökad marknad och större efterfrågan på löslagda golv generellt, säger Per Lundberg, försäljningschef på Forbo. Ofta i projekt med hög RF i betongen då produkten blir en problemlösare för slutkunden. Att kunna lägga golven vid en RF på 93 procent innebär snabbare ledtider och att golven kan beträdas omedelbart efter läggning. Utan lim blir det heller inget spärrskikt, vilket innebär minskade kemikalierisker. Risken för sjuka hus minska också. Sedan ser vi också projekt där man redan från början har bestämt sig för att lägga löst utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

– Dessutom har vi ju utvecklat produkterna, säger Per. Vi har stabiliserat upp konstruktionerna med dubbla lager med glasfiber.

Alltfler lösläggningsgolv kommer

Hos Altro har man tagit fram särskilda kvaliteter som passar för lösläggning men man kan även erbjuda speciella baksidor för ändamålet till sina standardprodukter.

– Längre fram i vår kommer alla våra släta produkter för torra utrymmen att kunna levereras med en speciell baksida för lösläggning, säger Michael Persson, Skandinavienchef på Altro. Minsta beställning är 500 kvadratmeter för att ställa om produktionen. Golven blir dessutom tystare eftersom mattans stegljudsdämpning med baksida blir 14 decibel.

– För ögonblicket har vi bara en produkt, men vi har flera kvaliteter på gång under våren, säger Sara Falck på Falck Design.

Så det är bara att konstatera att lösläggning har kommit för att stanna. Eller som Michael Persson, Altro, uttrycker det:

– Om 20 år kommer vi inte att förstå varför vi limmade golv mot betong.

Thomas Åkerblad

 


Läs också:

GBR Golvåtervinning Projektuppföljning – viktigt för beställare!

GBR Golvåtervinning är ingen nyhet, systemet har funnits och fungerat väl i många år. En nyhet är däremot möjligheten att redovisa spillinsamlingen på projektnivå – och den möjligheten har stor betydelse när man vill ta fram siffror på klimatavtrycket för enskilda projekt.

Publicerad: 2020-11-23

» Läs hela artikeln om GBR Golvåtervinning