Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Samordnade branschregler underlättar för alla

Vid årsskiftet får inte bara GVK utan även Byggkeramikrådet nya branschregler. Branschreglerna träder alltså ikraft samtidigt och regelverken stämmer väl överens. Ralf Jerad, vd för Byggkeramikrådet, ser denna samordning som ett viktigt steg framåt.

 – Det bästa med de nya branschreglerna är utan tvekan samordningen med Säker Vatten och GVK. Tidigare skrev alla sina egna regler utan att stämma av med de andra. Det blev lite tokigt när vi hade olika regler för till exempel fall mot golvbrunn. Med samordning underlättar vi för oss själva – men framförallt för tredje part.

Det säger Ralf Jerad, vd på Byggkeramikrådet, BKR. Vid årsskiftet lanserar Byggkeramikrådet sina uppdaterade branschregler BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, samtidigt med att GVK och Säker Vatten lanserar sina uppdaterade regelverk.

– Att de lanseras samtidigt är även det en stor fördel. Det gör förhoppningsvis att marknaden inte upplever det som att det kommer nya branschregler hela tiden.

Branschregler är A och O

– Branschreglerna är oerhört viktiga. De är stommen i vår verksamhet och A och O när vi skapar våra utbildningar för behöriga plattsättare.

Det säger sig självt att det blir krångligt när yrkeskategorier som är beroende av varandras jobb har olika regler. En besiktningsman kan ge anmärkning på till exempel fall eller rörgenomföringar, trots att entreprenören har följt sina egna branschregler till punkt och pricka. Väsentliga regler om rör, golvfall, väggskivor och trösklar är nu samordnade i de uppdaterade regler som börjar gälla vid årsskiftet och ges ut av GVK, Säker Vatten respektive BKR.

Kan inte misstolkas

– Att reglerna nu är samstämmiga och inte går att misstolka kommer alla tillgodo – entreprenörer, föreskrivare, beställare och besiktningsmän, framhåller Ralf Jerad.

– Vi har också gjort gemensam sak i delar av branschreglernas design. Man kommer att känna igen upplägget i bildspråk, tabeller och texter. Allt för att underlätta för användarna.

Förändringarna har diskuterats i ungefär ett och ett halvt år.

Smidigt samarbete

– Vid en branschträff lyftes frågan att vi borde se till nyttan för tredje part och samordna reglerna. Alla har dragit sitt strå till stacken och på så sätt har vi lyckats genomföra samordningen. Att det gått så smidigt bottnar i att alla tre parter verkligen velat samarbeta och få till det här.

Möten, diskussioner och anpassning resulterar nu i att de tre samarbetsparterna – GVK, BKR och Säker Vatten – släpper samordnade branschregler. Att uppdatera sådana tar tid och under hela processen har man haft kontakt med olika intressenter som byggaktörer, föreskrivare, besiktningsmän, konsulter, arkitekter och försäkringsbolag för att få synpunkter på uppdateringarna och förankra dem.

Information i podden

De nya branschreglerna berör stora delar av Byggsverige. För inblandade parter är det viktigt att känna till vad som kommer att förändras. Därför planerar både BKR, GVK och Säker Vatten rejäla insatser för att informera om förändringarna.

I början fanns en idé om att man skulle lansera de samordnade reglerna i en gemensam roadshow över hela Sverige. Sedan kom coronan. Nu jobbar samarbetsparterna var för sig med information och marknadsföring i utskick, pressreleaser, artiklar, inlägg på sociala medier och annonser. För BKRs del också i poddform.

– Kakelpodden fyllde ett år i oktober och vi har gjort 15 avsnitt hittills. Många av våra plattsättare jobbar ensamma och vi märker att podden fungerar bra både socialt och som information, säger Ralf Jerad. Kakelpodden är självklart en viktig kanal för att nå ut med budskapet om våra uppdaterade branschregler.

Marie Holhammar

 


Läs också:

Effekter av pandemin Effekter av pandemin

Vi har frågat några golventreprenörer och golvleverantörer om hur tiden varit sedan pandemin drabbade oss och hur de ser på framtiden.

Publicerad: 2020-10-25

» Läs hela artikeln om Effekter av pandemin