Golv till Tak #2-2013

Tidningen har tema "Att driva butik". Ett par experter ger sina synpunkter på butiker i allmänhet och golvbutiker i synnerhet. Och några ansvariga för golvbutiker berättar vad de upplever som utmaningar och så vidare ...

Från butiksexperter kan vi i den här tidningen förmedla tips och råd till dem som driver golvbutiker. Vi har också talat med några butiksansvariga, bland annat på BBM Golv & Bad i Växjö som fick Golvkedjans butikspris 2012 för sin välfungerande butik. Vidare diskuteras om e-handel är en nödvändighet eller något man fortfarande kan bortse ifrån.

Så har årets Möbelmässa passerat och den motiverar självklart ett stort reportage. Mässan blir allt viktigare för golvbranschen i och med att golven glädjande nog alltmer uppfattas som en viktig del av inredningen och att det är här arkitekter och inredare samlas i stora skaror för att titta på årets nyheter.

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2013

Butiken är en marknadsplats

Vilka är golvbutikernas största utmaningar?

För normalkunden är service viktigare än pris

BBM Golv & Bad fick pris för butiken

E-handel - ett komplement eller en nödvändighet?

Möbelmässan - golvbranschens största showeroom

Många planerar att byta golv

Hela årgång 2013

Golv till Tak #8-2013

Läs

Golv till Tak #7-2013

Läs

Golv till Tak #6-2013

Läs

Golv till Tak #5-2013

Läs

Golv till Tak #4-2013

Läs

Golv till Tak #3-2013

Läs

Golv till Tak #2-2013

Läs

Golv till Tak #1-2013

Läs