Golv till Tak #8-2013

Den här tidningen handlar till största delen om golvläggarens arbetsmiljö ur olika aspekter – om ergonomi, om kemikalier, om temperatur och om vad som gör en arbetsplats till en bra arbetsplats.

Vi behöver inte längre vara oroliga för hälsofarliga kemikalier. Ur denna aspekt kan vi känna oss trygga. Och för de tunga arbetsmomenten utvecklas alltmer effektiva hjälpmedel - nu finns trappklättrare som kan ta tunga rullar av linoleum och plast till önskat våningsplan. Dessutom finns en rad redskap som gör att man inte behöver krypa på knä. Så arbetsmiljön, eller möjligheterna till god arbetsmiljö inom branschen, har definitivt blivit bättre.

Då, när baskraven är uppfyllda, är det dags att ta det här med arbetsmiljö ett steg vidare tycker man på BBM i Karlstad och satsar stort på bland annat teambuilding och på träning i alla former. 

INNEHÅLL Golv till Tak #8-2013

  • Satsar allt på personalen
  • Orolig eller trygg med kemikalier
  • Att stå och jobba är bra - varför gör vi inte det då?
  • Kallt, kallare, golvläggning?
  • Täckt eller otäckt?
  • Ha koll på fallet
  • Rullen ska upp

 

Hela årgång 2013

Golv till Tak #8-2013

Läs

Golv till Tak #7-2013

Läs

Golv till Tak #6-2013

Läs

Golv till Tak #5-2013

Läs

Golv till Tak #4-2013

Läs

Golv till Tak #3-2013

Läs

Golv till Tak #2-2013

Läs

Golv till Tak #1-2013

Läs