Golv till Tak #7-2013

Tidningen presenterar en rad projekt och tekniska nyheter som alla har bäring på återanvändning, återvinning och minimerad miljöpåverkan.

Vad man än tar för utgångspunkt för en artikel eller ett reportage, så handlar det plötsligt mest om återanvändning, återvinning och minimerad - eller obefintlig - miljöpåverkan.

Det är fantastiskt! Att vi på så, relativt kort tid blivit angelägna om att ta med oss de här frågorna hela tiden. Titta bara i den här tidningen, här har vi golventreprenören som vill verka för resurshushållning genom att återanvända textilgolv, kemisten som av samma skäl letar metoder att renovera plastgolv istället för att köpa nya, företaget som försöker utveckla ett mer miljövänligt brandskydd för golv, leverantören som skänker använda men fräscha golv till skolor, leverantören som tar bort ftalater ur alla plastgolv och leverantören som vill bidra till att rensa bort skräpande gamla fisknät utmed kusterna.

Är det någon som tror att en tidning skulle ha innehållit så mycket av det här slaget för tio år sedan? Det skulle den knappast, inte ens om vi hade kallat den "miljönummer".

INNEHÅLL Golv till Tak #7-2013

  • Kulturen krävde snabba golv
  • Rådhus med bevarandekrav fick nygammalt golv
  • Kvalitetprodukter går att återanvända
  • Mjukt intryck med textil hos Sigma IT
  • Nu kan slitna och svårstädade plastgolv renoveras
  • Vi ska bygga världens bästa skola ...
  • Brandskydd med miljöansvar
  • Återbruk av OS-golv - som skolgolv
  • P-märkning av golvavjämning
  • Sära på rören!

Hela årgång 2013

Golv till Tak #8-2013

Läs

Golv till Tak #7-2013

Läs

Golv till Tak #6-2013

Läs

Golv till Tak #5-2013

Läs

Golv till Tak #4-2013

Läs

Golv till Tak #3-2013

Läs

Golv till Tak #2-2013

Läs

Golv till Tak #1-2013

Läs