Golv till Tak #2-2016

Numret har tema Arbetsplatsen och innehåller därför en rad artiklar med koppling till arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Samt ett stort mässreportage från Möbelmässan som hölls i Stockholm i februari.

Det var Stockholm Furniture Fair som i februari avslutade den mest intensiva mässäsongen. Vi rapporterar från den i ett stort reportage.

Självklart innehåller tidningen också en hel del annat. Som en redogörelse för de stora byggarnas alltmer intensiva säkerhetsarbete på byggarbetsplatserna, kompletterat med ett par diskuterande inslag om de ergonomiska problem det aktualiserar. Det gäller hjälmar, skyddsskor med mera. Andra frågor, också arbetsplatsrelaterade, som vi tar upp är de tester som visat att svetsgaser är ofarliga och de nya reglerna för kvartsdamm.

INNEHÅLL Golv till Tak #2-2016

  • Den bara växer ...
  • Intensifierat arbete för säkerhet
  • Men det får inte gå ut över ergonomin
  • Dålig skyddsutrustning och belastningsergonomi
  • Svetsgaserna är ofarliga
  • Ändrade regler för kvartsdamm
  • VT för styva PVC-skivor
  • LVT-plattor har arbetsmiljöfördelar
  • Limma inte på flänsen!
  • Golvprovning hos SP

Hela årgång 2016

Golv till Tak #8-2016

Läs

Golv till Tak #7-2016

Läs

Golv till Tak #6-2016

Läs

Golv till Tak #5-2016

Läs

Golv till Tak #4-2016

Läs

Golv till Tak #3-2016

Läs

Golv till Tak #2-2016

Läs

Golv till Tak #1-2016

Läs