Golv till Tak #4-2016

Det här numret är ett så kallat stornummer som går ut på extrautskick till fastighetsägare och -förvaltare. Det behandlar därför en rad aspekter på golv som är av stort intresse för den målgruppen, som golvval, golvekonomi, hållbarhet med avseende på golv med mera.

Att välja rätt golv är en fråga om bland annat hållbarhet och ekonomi, och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Här diskuterar vi till vilken nytta de olika bedömningssystemen för byggvaror egentligen är samt ger en del synpunkter på golvval för bostäder med mera.

Skötseln av golv och förutsättningarna för effektiv skötsel spelar också stor roll för livslängd och städkostnader. Vi får goda råd om golvval och lokalutformning med fokus på golven från en städexpert samt råd om skötsel av textilgolv från amerikanska The Carpet and Rug Institute.

Vidare presenterar vi nya GBR Golvkontroll, ett nytt lättlagt plastgolv utan PVC samt ständigt lika aktuella GVKs Kvalitetssystem som effektivt bidrar till att motverka vattenskador i våtrum.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2016

  • Golvval i bostäder – vad vill vi ha hemma?
  • Rent eller billigt?
  • Bra råd om skötsel av textilgolv
  • Effektivt system för säkra våtrum
  • GBR Golvkontroll lanseras nu
  • Vilken hjälp ger BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus?
  • Lättlagt plastgolv utan PVC
  • Vissa lokaler kräver elektriskt avledande golv

Hela årgång 2016

Golv till Tak #8-2016

Läs

Golv till Tak #7-2016

Läs

Golv till Tak #6-2016

Läs

Golv till Tak #5-2016

Läs

Golv till Tak #4-2016

Läs

Golv till Tak #3-2016

Läs

Golv till Tak #2-2016

Läs

Golv till Tak #1-2016

Läs