Golv till Tak #1 - 2019

Årets första nummer av Golv till Tak tar upp det aktuella och angelägna ämnet betong och fukt. Varför beter sig inte betongen som tidigare? Varför går det inte att få den att torka? Det är frågor som många ställer idag.

Att förstå betongen – det är just det som är problemet idag. För betongen har förändrats så mycket. Av goda skäl. Men ingen kan ännu fullt överblicka konsekvenserna.

Sammansättningen har ändrats, delvis för att minska koldioxidavtrycket – och det är ju bra. Ballasten har blivit annorlunda, delvis för att skydda rullstensåsarna – och det är ju också bra. Men resultatet har blvit något vi inte riktigt känner igen.

Forskning pågår, många projekt, för att komma ifatt kunskapsmässigt. Även det är bra.

I den här tidningen försöker vi ge en lättillgänglig, och därmed naturligtvis lite förenklad, översikt över vilka förändringar som skett och vilken forskning som pågår. Vi får säkert anledning att återkomma till ämnet kmånga gånger. För självklart kommer vi i Golv till Tak att berätta om den nya kunskap som kommer fram och vad det kan leda till ifråga om förändrade regler och nya konstruktioner.

INNEHÅLL Golv till Tak #1 - 2019

  • Vad har egentligen hänt med betongen?
  • Forskning för en framtid med tät betong
  • Nyttan av siffror på ånggenomgångsmotstånd
  • Här läggs ofta oregelbunden skiffer i stugorna
  • Domotex och BAU – tydlig uppdelning mellan mässorna

Hela årgång 2019

Golv till Tak #8 - 2019

Läs

Golv till Tak #7 - 2019

Läs

Golv till Tak #6-2019

Läs

Golv till Tak #5-2019

Läs

Golv till Tak #4-2019

Läs

Golv till Tak #3 - 2019

Läs

Golv till Tak #2 - 2019

Läs

Golv till Tak #1 - 2019

Läs

Annonser