Golv till Tak #8 - 2019

I den här tidningen beskriver vi bland annat den viktiga del av GVKs kvalitetssystem som handlar om erfarenhetsåterföring, statistik och utvärdering och kunskapsspridning i form av bland annat utbildning. Temat i övrigt är inomhusmiljö och det har många aspekter – som ljud, hygien, luftkvalitet med mera.

Att GVK har ett kvalitetssystem som är unikt inom byggbranschen, kanske utanför också, är inte svårt att se. Det bekräftas av GVK-företagen själva, av beställare och av andra som får inblick i systemet. Men det kommer inte gratis. Det ligger hårt arbete bakom.

I den här tidningen försöker vi beskriva insamlingen av kunskap och information, bearbetningen och uppföljningen av den och slutligen spridningen av den därmed skapade nya kunskapen och informationen. Det är en stor apparat, med stora datamängder, men tack vare den har GVK verkligen koll, kan vidta åtgärder så snart det finns behov och kan effektivt sprida den nya informationen ut i branschen.

Och trots att vi känner detta system väl och många gånger berättat om det och de olika delar som ingår, så är det svårt att låta bli att bli lite imponerad på nytt av de människor som enträget arbetat med detta kvalitetssystem under många år – för att det skulle bli vad det är idag!

INNEHÅLL Golv till Tak #8 - 2019

 • Kunskapsinsamling är en av framgångsfaktorerna
 • Effektiv kunskapsspridning är också en framgångsfaktor
 • GVK-företag arbetar med godkända produkter
 • Innebär en ovärderlig trygghet för beställaren
 • Nu börjar resultatet av GVKs arbete bli påtagligt
 • Nya krav på rörgenomföringar
 • Grönt och dova pasteller
 • "När man känner varandra går arbetet bäst"
 • Ljud – bara när du själv vill
 • Golv för en hygienisk inomhusmiljö
 • God inomhusmiljö kräver städning och underhåll
 • Emissioner – vad är det?
 • Nya golvbeläggningar lever farligt på byggarbetsplatsen
 • Golvläggardikt
 • Hållbarhet är information ...
 • "En lågt hängande frukt"?
 • "Se på mattorna – det är jag"
 • Coola IKEA-mattor!
 • Lärlingsprogrammet hos Ottossons i hamn

Hela årgång 2019

Golv till Tak #8 - 2019

Läs

Golv till Tak #7 - 2019

Läs

Golv till Tak #6-2019

Läs

Golv till Tak #5-2019

Läs

Golv till Tak #4-2019

Läs

Golv till Tak #3 - 2019

Läs

Golv till Tak #2 - 2019

Läs

Golv till Tak #1 - 2019

Läs