Golv till Tak #4-2019

Det här numret av Golv till Tak är ett stornummer riktat till fastighetsägare och -förvaltare. Vi tar upp ett antal frågor som är intressanta ur ekonomisk synvinkel och ur hållbarhetssynvinkel samt presenterar en rad nya projekt.

Vi går igenom hur man på ett maximalt klimatsmart sätt tar hand om fastighetens golv utifrån ett helhetsperspektiv där investering, städning och underhåll ingår. Vi förklarar nyttan beställare kan ha av Golvbranschens auktorisationssystem, vi ger siffror på vilken stor klimatinsats det är att se till att installationsspill tas om hand och återvinns. Med mera.

Vi presenterar också ett antal intressanta projekt, som ICON i Växjö, Lindbackens skola i Uppsala, Veras Gräsmatta i Göteborg och så vidare.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2019

  • En klimatsmart helhet av investering, städning och underhåll
  • Insamling av installationsspill är en effektiv klimatinsats
  • Borgar för en hållbar golvkonstruktion genom hela kedjan
  • Tjäna pengar på entrén!
  • Största uppdraget hittills – med mycket keramik
  • Hårt slitage och löslagda golv
  • Veras Gräsmatta på plats
  • Möt två unga golvläggare i Karlstad!
  • Färg och elektronik

Hela årgång 2019

Golv till Tak #8 - 2019

Läs

Golv till Tak #7 - 2019

Läs

Golv till Tak #6-2019

Läs

Golv till Tak #5-2019

Läs

Golv till Tak #4-2019

Läs

Golv till Tak #3 - 2019

Läs

Golv till Tak #2 - 2019

Läs

Golv till Tak #1 - 2019

Läs