Annons

  • Prova 4 nr av Golv till Tak för 165 kronor

Alla tjänar på en bra entré

Med en god entré kan man spara pengar på städning och underhåll och dessutom få en fräschare och snyggare miljö inomhus. Det finns många bra och lättstädade lösningar att välja på i dagens utbud.

 

Entrén ska ha tre zoner

2 2708ERotblau_Modular.jpgHur ska en bra entré se ut? De främsta kraven på entrén är att den ska hindra smuts från att komma in i huset och att smutsen måste kunna tas bort på ett enkelt sätt.

Funktionsmässigt kan entréerna delas upp i följande tre zoner:

  • Yttre grovavtorkning/avstampning, helst väderskyddat under tak
  • Avtorkningsmattor för grovsmuts, typ gummilameller, ringgummimatta, ribbade konstruktioner eller liknande i vindfånget, det vill säga mellan entréns ytter- och innerdörr
  • Textilmattor för att suga upp fukten

 

Zon1: Yttre miljön

Alla 13 Mörby Bild 2 005.jpgEtt bra avtorkningssystem börjar utomhus. Redan utanför entrén kan man hjälpa till med att ta bort den värsta smutsen genom ett klokt val av ytbeläggning. Hårda ytor som sten eller betongplattor är bäst. Eller varför inte en eluppvärmd trottoar?

Den utvändiga grovavtorkningen ska ligga omedelbart framför ingången och i nivå med ytskikten runt omkring för att minska snubbelrisken. Här kan man välja allt från kvalificerade lösningar med skärmtak, uppvärmning och avloppsbrunnar till enklare konstruktioner med enbart någon form av galler eller liknande. Det är viktigt att de omgivande ytorna lutar bort från entrén. Annars samlas vatten och smuts - på vintern salt och sand - just utanför entrén med medföljande halkrisk.

 

Zon 2: I vindfånget

Avtorkningsmattor som kan släppa igenom den avskrapade smutsen ger bästa effekt. Placeras mattan på galler över en försänkning, helst med avlopp, blir den nästan "självstädande". En sådan lösning förutsätter dock att konstruktionen med ram och försänkning kan ritas in redan från början eller att det finns möjligheter att bygga om och komplettera entrén på lämpligt sätt. En enklare och billigare lösning vid ombyggnader är ofta att lägga en ram eller ett tråg på det befintliga golvet och lägga i mattan. En ovanpåliggande konstruktion av det slaget måste ha fasade kanter som tillåter passage med rullstol eller rollator utan problem.

10 Bild 011.jpgMattan ska placeras omedelbart innanför entrédörren och bör helst fylla hela vindfångets bredd. Har man möjlighet att bygga in karuselldörrar är det bra, eftersom antalet steg som tas på avtorkningsmattorna ökas.

 

Zon 3: I entréhallen

Alla 1 2111_Seite_12_Aqua high.jpgTextila torkmattor bör för att suga upp fukten under skorna vara lika breda som ingången och ska placeras direkt intill den inre entrédörren. Ligger mattorna lösa ovanpå golvet får inte dörrbladets underkant skjuta undan dem när dörren öppnas.

Om man lägger väldigt stora ytor med avtorkningsmattor bör man fundera över om produkterna är brandklassade eller inte. Normalt behövs inte brandklassning för entrémattor eftersom de inte räknas som fast inredning. Detta i motsats till vanliga golvmaterial som är limmade mot underlaget och därför inte kan flyttas.

 

Styr gångflödena!

Finns det en väl fungerande entré måste man också se till att folk utnyttjar den. Det gäller att styra hur folk går! Om den lilla bakdörren utan torkmatta är den snabbaste vägen ut till parkeringsplatsen - ja, då tar alla den. Oavsett hur mycket pengar som lagts ner på den väl fungerande huvudentrén. I sådana lägen måste man försöka stänga av den "felaktiga" entrén på något sätt så att den dyra huvudentrén tillåts fylla sin funktion.

 

Se upp med "naturmaterial"

Hur entréförhållandena är lösta påverkar även valet av golvmaterial i de områden som ligger närmast entrén. Trä- och linoleumgolv är populära bland arkitekter och inredare som "naturmaterial". Det är material som ofta är vackra och väcker positiva känslor, men tyvärr har de också någonting annat gemensamt - de är känsliga för fukt. Det finns många exempel där man lagt dyrbara och exklusiva trägolv ända fram till ytterdörren utan att ha löst entrézonerna på ett bra sätt. Trots att "alla" vet att trä är både rep- och fuktkänsligt.

 

Rätt golvmaterial innanför entrén

Allmänt gäller att golvmaterial i anslutning till entrén bör vara så hårda och tåliga som möjligt. Om entréförhållandena är dåliga måste man tänka på att:

  • Fukt förstör linoleum och trä
  • Gruskorn förstör plastgolvens PUR-skikt
  • Dessa golvmaterial är alltså inte lämpliga innanför en dåligt löst entré

 

Alla vinner

De pengar som satsas på en väl fungerande entré kommer tillbaka i form av billigare städning och underhåll samt mindre slitage. Det förenklar också  för städpersonalen som får mer lättstädade golv och mindre mängd grus att bära ut.

En genomtänkt entré är också bra ur hälsosynvinkel. Det blir mindre damm och partiklar som virvlar omkring i luften på grund av golvslitage. Det behövs heller inte så kraftiga kemikalier vid städningen vilket är en fördel både för husets användare och genom att man minskar mängden spillprodukter och lösningsmedel att ta hand om. Halkrisken inomhus på grund av blöta, grus med mera minskar också. Och 20 procent av alla arbetsplatsolyckor är fallolyckor.

Så en bra entré är något som alla vinner på! Oavsett om man är husägare, förvaltare, hyresgäst eller lokalvårdare. Och även om det inte finns pengar eller utrymme för den ideala entrén så finns det alltid pengar att göra något och varje förbättring minskar städbehovet - innanför dörrarna!

Thomas Åkerblad


Läs också:

Benny fyller 20

Det är unikt att en yrkesgrupp har en originalserie som fungerat i 20 år och fortfarande känns intressant och aktuell. Denna unika tillgång har Golvbranschen i sin tidning Golv till Tak.

Publicerad: 2010-05-28

» Läs hela artikeln om Benny fyller 20