Golv till Tak #1-2012

I detta nummer finns ett stort reportage från Domotex, med de nyheter som visades där och som i de flesta fall kommer att lanseras i Sverige senare under våren. Vidare finns en rad artiklar som har koppling till fukt. Som faran med vatten från våt städning liksom snö och slask som dras in via entréer vid den här årstiden. Som innovationen med en duk att helt enkelt täcka över mögel och fuktskador med. Och som nya våtrumsskivor och -plattor.

Årets Domotex som hölls 14-17 januari i Hannover, bjöd på ovanligt mycket av intressanta nyheter. Därför upptar reportaget därifrån också många sidor i den här tidningen. Där man alltså kan läsa om produktnyheter som i de flesta fall kommer att lanseras i Sverige under våren. Många med preminärpå Möbelmässan, eller Stockholm Furniture Fair, som den numera egentligen heter.

Möbelmässan pågår just när den här tidningen når sina mottagare och i nästa nummer kommer vi att rapportera om vad som hände där. Som alltid är mässan förstås årets samlingspunkt för arkitekter från hela landet men den har även på senare år fått en allt starkare internationell prägel. Samt blivit något  som alltfler golvleverantörer intresserar sig för.

INNEHÅLL Golv till Tak #1-2012

Vatten är ett farligt gift ...

Täcka över möglet?

Ny våtrumsplatta

Och så en ny, norsk våtrumsskiva

Naturligt, oändligt, förnybart, återvunnet?

Fokus på trä

Ledande forskning på spännande golv

Hela årgång 2012

Golv till Tak #8-2012

Läs

Golv till Tak #7-2012

Läs

Golv till Tak #6-2012

Läs

Golv till Tak #5-2012

Läs

Golv till Tak #4-2012

Läs

Golv till Tak #3-2012

Läs

Golv till Tak #2-2012

Läs

Golv till Tak #1-2012

Läs