Golv till Tak #8-2012

Tidningen har tema Arbetsmiljö. Här tittar vi på vilka negativa - och positiva - faktorer som finns i arbetsmiljön för dem som arbetar inom golvbranschen. Samt visar upp ett företag som är riktigt bra på arbetsmiljö och till och med fått pris för det.

Vår granskning av arbetsmiljön inom golvbranschen gav resultatet att vi kan känna oss ganska lugna. Arbetsmiljön inom branschen är på många sätt bra idag. Kemikalierna är relativt "snälla" och noggrant kontrollerade. Det finns dammreducerade produkter och bra utrustning för att suga bort det damm som ändå bildas. Svetsröken som bildas vid fogförslutning är undersökt och befunnen ofarlig. Tekniska hjälpmedel finns också för lyft med mera, till exempel "trappklättrare".

Likväl har golvläggaren ett fysiskt påfrestande arbete. Men med en frihet och en kamratskap som väl uppväger den saken tycker många.

INNEHÅLL Golv till Tak #8-2012

  • Vi kan vara ganska lugna
  • Rätt luftfuktighet - bra för både golv och människor
  • Kolla på hur personalen mår
  • Frihet, kamratskap och ackord
  • Vad gör Miljöhallen så bra?
  • Trappklättrande kärra
  • Riskfyllt att byta mot "likvärdigt"
  • Det har hänt en del med AMA

Hela årgång 2012

Golv till Tak #8-2012

Läs

Golv till Tak #7-2012

Läs

Golv till Tak #6-2012

Läs

Golv till Tak #5-2012

Läs

Golv till Tak #4-2012

Läs

Golv till Tak #3-2012

Läs

Golv till Tak #2-2012

Läs

Golv till Tak #1-2012

Läs