Golv till Tak #4-2012

Det här numrets innehåll är en blandning av golvintressanta frågor med speciell inriktning på sådan information som är till nytta för fastighetsägare och -förvaltare. Bland annat intervjuas representanter för tre bolag inom fastighetsbranschen om hur de ser på golvfrågor och golvval. Underhåll, återvinning, kretsloppsmärkning är också frågor som tas upp plus att en rad projekt presenteras.

Alltfler tycks ha förstått nyttan av att anlita auktoriserade golvföretag. De representanter för fastighetsföretag som vi talat med i det här numret av Golv till Tak nämner spontant att de vill att de företag de upphandlar ska vara auktoriserade. Det stämmer väl överens med att många golvföretag börjat uppleva det som nödvändigt att vara auktoriserade för att komma ifråga vi stora entreprenader. Och har utvecklingen kommit så långt, så fortsätter den ...

En lite speciell sak som auktoriserade golvföretag kan göra, utöver att de har garanterad kompetens för att utföra ett korrekt arbete, är kretsloppsmärkning. Kretsloppsmärkningen utvecklas vidare och har sedan bara någon månad en ny webbplats som är värd att besöka. Inte minst för fastighetsägare och -förvaltare.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2012

 • Väljer auktoriserade golvföretag
 • Underhåll kostar - men ger bra och "billiga" golv
 • "Det stämmer"
 • Avancerad parkettläggning
 • Spill blir till nya golv
 • Här har man satsat på golven
 • Robotar gör jobbet
 • Ask i Domkyrkoforum
 • En kulturborg
 • Golvkonst och -design i Milano
 • Kretsloppsmärkning: Ny och bättre hemsida

Hela årgång 2012

Golv till Tak #8-2012

Läs

Golv till Tak #7-2012

Läs

Golv till Tak #6-2012

Läs

Golv till Tak #5-2012

Läs

Golv till Tak #4-2012

Läs

Golv till Tak #3-2012

Läs

Golv till Tak #2-2012

Läs

Golv till Tak #1-2012

Läs