Golv till Tak #3-2012

Det här numret har temat kvalitet. Inledningsvis diskuteras, med hjälp av den välkände arkitekten Gert Wingårdh, vad kvalitet egentligen är när det gäller golv. Vad kvalitet är har man också talat om på Golvbranschens KMA-kurs som företagsledare eller arbetsledare på auktoriserade golvföretag måste gå. Hur som helst står det klart att konceptet Auktoriserat Golvföretag ger ett starkt bidrag till att man lyckas hålla kvalitetsnivån hög inom golvbranschen.

Med kvalitet avser man kanske oftast mest det praktiska - lång livslängd, lättskötthet, bra funktion ... Men så ser inte stjärnarkitekten Gert Wingårdh på saken. Det där är bara miniminivån för kvalitet som alltid ska finnas, tycker han i ett intressant samtal med Magnus Rönnmark.

Den tekniska kvaliteten och utförandekvaliteten är likväl viktig, och Golvbranschen har jobbat bra för att säkerställa den.

Ett par utblickar utanför Sverige serveras också i det här numret av Golv till Tak: En italiensk parkettläggare med kvalitetspatos och kvalitetsproblem i Australien.

Tarkett har hämtat basen för sitt kvalitetsarbete från Japan till de svenska fabrikerna. Den saken kan man också läsa om i det här numret av tidningen.

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2012

När det gäller golv: Vad är kvalitet?

Utbildning för kvalitet

Auktorisationen ger bättre kvalitet

Får vi presentera: Giulio Bertalotto

Kompetensbrist ger kvalitetsproblem

Ett kvalitetssystem som givit resultat

Nordbygg 2012 - nyheterna fanns under golvet

Ny branschstandard för att säkerställa funktionen hos golvavjämning

Hela årgång 2012

Golv till Tak #8-2012

Läs

Golv till Tak #7-2012

Läs

Golv till Tak #6-2012

Läs

Golv till Tak #5-2012

Läs

Golv till Tak #4-2012

Läs

Golv till Tak #3-2012

Läs

Golv till Tak #2-2012

Läs

Golv till Tak #1-2012

Läs