Golv till Tak #6-2012

Temat för det här numret av Golv till Tak är Akustik. Här får vi en snabbrepetition av grundläggande aktustikkunskaper. Som vad stegljud och trumljud innebär och hur man mäter. Vi får vidare veta hur viktigt det idag är med akustiken, att den idag kan vara ett försäljningsargument. Och så får vi förstås lite synpunkter på hur man uppnår god akustik i olika typer av byggnader.

Akustik blir bara ett allt hetare ämnesområde. Så det är ingen tillfällighet att vi har akustik som tema i det här numret av Golv till Tak.

Vi börjar med det grundläggande: Vad gäller och hur mäter man? Stegljud, trumljud, stegljudsdämpning ... Akustiska utredningar är svåra att förstå, säger Pär Lindstedt på Aprobl. Bättre ljudklass har blivit ett försäljningsargument, säger Dag Duberg på Tarkett. Akustikgolv överallt lägger man in i Folkhälsohuset i Solna.

Så får vi en redogörelse för varför klassiska sportgolv bidrar till att idrottslärare får hörselskador. Och varför nya konstruktioner är så mycket bättre. En diskussion om textilgolvens hälsofördelar har vi också med.

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2012

  • Vad gäller och hur mäter man?
  • För svårt att förstå
  • Bättre ljudklass ett försäljningsargument
  • Folkhälsohuset - ett tyst hus
  • Nya sportgolv sänker ljudnivån
  • Med textilgolv: mindre allergier och ingen tinnitus?
  • På Balder ska det vara tyst

Hela årgång 2012

Golv till Tak #8-2012

Läs

Golv till Tak #7-2012

Läs

Golv till Tak #6-2012

Läs

Golv till Tak #5-2012

Läs

Golv till Tak #4-2012

Läs

Golv till Tak #3-2012

Läs

Golv till Tak #2-2012

Läs

Golv till Tak #1-2012

Läs