Golv till Tak #4-2014

Tidningen behandlar olika frågor som är speciellt aktuella inom fastighetsförvaltning, som tillgänglighet för funktionsnedsatta, förhållningssätt till PVC och ftalater, kravet på loggbok för byggnader och det exempel på en redan befintlig sådan som Golvbranschen kan visa upp. Ett reportage från Nordbygg-mässan finns självklart också med.

I det här numret av Golv till Tak skriver vi om arbetet med att skapa tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar till offentliga miljöer, ett område som Boverket på regeringens uppdrag prioriterar. Ett väl genomfört projekt av det slaget har gjorts i och kring Visby Hamnterminal där man lagt ut ledstråk som hjälper synskadade att hitta hela vägen från bussen, till entrén, till biljettförsäljningen och väntsalen och vidare ut till båten.

Regeringens kemikalieproposition som antagits av riksdagen ställer krav på en loggbok med kokumentation om vilka ämnen som byggs in i husen. Golvbranschen har redan en sådan – Kretsloppsmärkningen – som gör att den här informationen alltid finns tillgänglig.

INNEHÅLL Golv till Tak #4-2014

  • Tillgänglighet för funktionsnedsatta
  • Ledstråk kkommer vi att få se alltmer av
  • Kommer gamla PVC-golv att bytas ut nu?
  • Dålig ordning och stödiga arbetsplatser
  • Nordbygg 2014
  • Förbättringar krävs av miljöbedömningsföretagen
  • Fuktmätning – på rätt sätt
  • Duri – ett listigt företag?
  • Christina basar i Södertälje
  • Lagkrav på Kretsloppsmärkning?

Hela årgång 2014

Golv till Tak #8-2014

Läs

Golv till Tak #7-2014

Läs

Golv till Tak #6-2014

Läs

Golv till Tak #5-2014

Läs

Golv till Tak #4-2014

Läs

Golv till Tak #3-2014

Läs

Golv till Tak #2-2014

Läs

Golv till Tak #1-2014

Läs