Golv till Tak #6-2014

Temat i detta nummer är Akustik. Tidningen vill bidra med såväl baskunskaper i ämnet som genomgång av aktuella produkter och nyheter samt ett "akustik-intressant" projekt.

När vi skriver om akustik bekräftar alla intervjupersoner att intresset för ämnet bara ökar mer och mer. Varje gång. Så också när vi förberedde detta nummer av Golv till Tak med tema Akustik. Leverantörerna säljer mer och mer akustikgolv och även alltmer akustikunderlägg. Och fastighetsutvecklingschefen på SABO säger att man hela tiden letar efter bra lösningar för ljuddämpning och efterfrågar innovationer på området.

Det är kanske inte så konstigt att ljudmiljön blir en alltmer angelägen fråga med tanke på att grannar är den mest störande bullerkällan och att vi bor i allt större städer. Som vi dessutom förtätar.

Nu är det inte bara i bostäder man kan bli bullerstörd – skolor och förskolor har ofta en mycket hög ljudnivå. I Nyköping har man tagit tag i problemet och byggt en ny högstadieskola i ljudklass B.

 

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2014

  • Grannar – en av våra största bullerkällor
  • Kreativ kombination: ljuddämpning – golvvärme
  • Ny skola med bra ljudmiljö
  • Tysta golv ökar och ökar
  • Sökes: produkter som minskar ljudstörningar

Hela årgång 2014

Golv till Tak #8-2014

Läs

Golv till Tak #7-2014

Läs

Golv till Tak #6-2014

Läs

Golv till Tak #5-2014

Läs

Golv till Tak #4-2014

Läs

Golv till Tak #3-2014

Läs

Golv till Tak #2-2014

Läs

Golv till Tak #1-2014

Läs