Golv till Tak #8-2014

Den här tidningen har tema Arbetsmiljö. Det handlar mest om golvläggarnas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och de problem som kan finnas där. Som till exempel om svårigheter att ta sig fram med material samt om hinder av olika slag.

Det finns på många håll goda uttalade ambitioner för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser – men för golvföretagen förblir den saken ändå ett ständigt problem.

Det gäller när man ska komma in med sitt material på arbetsplatsen. Ofta möts man av annat material som ligger ivägen så att det inte går att komma fram, av att bygghissarna redan är nermonterade, av omöjliga nivåskillnader och så vidare.

Det gäller också inne på arbetsplatsen där arbete som skulle ha varit slutfört när golvläggningen ska starta visar sig inte vara klart. Och när kanske tio olika stressade underentreprenörer ska jobba i samma utrymme samtidigt.

När det uppstår hinder ska man anmäla det till beställaren, uppmanar Golvbranschen. Om många verkligen gör det kan vi få problemen att minska!

INNEHÅLL Golv till Tak #8-2014

  • Går det att komma fram?
  • "Anmäl hinder!"
  • Alltid hjälm – eller bara när det behövs?
  • Årets bästa arbetsplats inom Golvkedjan
  • Helt riskfri abetsmiljö?
  • "Det känns som att golvet äter upp ljudet ..."
  • Spara tid och pengar med GVKs kvalitetsapp!
  • Forskare med frågor och medier med makt

Hela årgång 2014

Golv till Tak #8-2014

Läs

Golv till Tak #7-2014

Läs

Golv till Tak #6-2014

Läs

Golv till Tak #5-2014

Läs

Golv till Tak #4-2014

Läs

Golv till Tak #3-2014

Läs

Golv till Tak #2-2014

Läs

Golv till Tak #1-2014

Läs