Golv till Tak #3-2017

Tidningens tema är Hållbarhet och det tas upp ur en rad, sinsemellan mycket olika aspekter.

I det här numret av Golv till Tak tittar vi närmare på miljöklassning av byggnader – viken roll spelar golven? Samt på miljöklassning av produkter – är det dags för en rejäl uppdatering av kriterierna?

Vi tar också upp andra frågor som har bäring på hållbarhet, hälsoaspekter som ergonomi och asbest samt återvinning med mera.

Dessutom rapporterar vi från mässorna Euroshop och ISH, där vi inhämtat de senaste trenderna för butiker respektive badrum.

INNEHÅLL Golv till Tak #3-2017

  • Miljöklassade hus – vilken roll spelar golven?
  • Miljöklassningen av produkter – inte helt tidsenlig
  • Kvalitet är grunden för hållbarhet?
  • Kommer det några ergonomiska verktyg?
  • "Tävlingsformen sporrade"
  • Lim
  • Ingen rädsla för dagens härdare
  • Det fanns asbest trots besked att det var asbestfritt
  • Euroshop – butiksgolv i massor
  • Det digitala badrummet

Hela årgång 2017

Golv till Tak #8-2017

Läs

Golv till Tak #7-2017

Läs

Golv till Tak #6-2017

Läs

Golv till Tak #5-2017

Läs

Golv till Tak #4-2017

Läs

Golv till Tak #3-2017

Läs

Golv till Tak #2-2017

Läs

Golv till Tak #1-2017

Läs