Golv till Tak #5-2017

Det här numret av Golv till Tak bjuder på intressanta artiklar med akustikrelaterat innehåll, men ger också uppdatering beträffande andra aktuella skeenden som är av betydelse för branschen. Till exempel att det tagits ett nytt initiativ när det gäller skoltävlingar, att regeringen backat om höjd skatt för småföretag och att tävlingarna om golvåtervinning rullar vidare.

Det här är första numret av Golv till Tak efter sommaruppehållet. Det märks på att det finns mycket material om events, jubiléer, händelser och förändringar inom branschen liksom en lång rad av nya produkter som allt fyller många notissidor.

Temat för numret är dock akustik och i tidningen finns den årliga översikten över akustikgolv och akustikunderlag på den svenska marknaden med. Samt en del annat om ljud och ljudmiljö.

Vidare presenterar vi det nya upplägget med skoltävlingar – ett bra initiativ som kan bidra till att väcka intresse för golvläggaryrket.

INNEHÅLL Golv till Tak #5-2017

  • Bedöma rumsakustiken – innan huset är byggt?
  • Sssstörsta möjliga tystnad!
  • Ny bok om ljud och buller
  • Textilgolv på Järvaskolan!
  • Kändisar i rollbyte
  • Branschen i Almedalen
  • Start för skoltävlingar
  • Regeringen drar tillbaka förslag om höjd skatt för småföretag
  • Världens äldsta golv
  • Vinnarna har fått sitt pris

Hela årgång 2017

Golv till Tak #8-2017

Läs

Golv till Tak #7-2017

Läs

Golv till Tak #6-2017

Läs

Golv till Tak #5-2017

Läs

Golv till Tak #4-2017

Läs

Golv till Tak #3-2017

Läs

Golv till Tak #2-2017

Läs

Golv till Tak #1-2017

Läs