Golv till Tak #6-2017

Det här numret har tema våtrum och en stor del av innehållet är därför kopplat till våtrumsarbete och till GVK. För en gångs skull kan vi också visa upp ett mycket gott exempel på golvvård och -underhåll, vi kan berätta om en ny banbrytande kemsvets liksom naturligtvis redovisa en rad andra produktnyheter.

Grattis GVK till ett 30-årigt framgångsrikt arbete för säkra våtrum! Det startade hösten 1987 och systemet har hela tiden sedan dess bara blivit alltmer effektivt och välfungerande. Här i tidningen gör vi en kort tillbakablick. Vi får också följa med en kontrollant på en av de för upprätthållandet av kvaliteten så viktiga stickprovskontrollerna. Och så får vi en del klargörande information om de moderna mönstrade våtrumsmattorna som ställer lite extra krav på montören.

Vi får också möta en 75-årig golvläggare som ännu inte har någon tanke på att sluta jobba. Bland mycket annat.

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2017

  • 30 års framgångrikt arbete för säkra våtrum
  • Keramik också!
  • Så görs en stickprovskontroll
  • Slipning nytt riskmoment
  • Glasfiberarmerade våtrumsmattor
  • De senaste våtrumsverktygen
  • Lars Kihlman, 75, fortsätter jobba heltid
  • Bolon löser problemet THF

Hela årgång 2017

Golv till Tak #8-2017

Läs

Golv till Tak #7-2017

Läs

Golv till Tak #6-2017

Läs

Golv till Tak #5-2017

Läs

Golv till Tak #4-2017

Läs

Golv till Tak #3-2017

Läs

Golv till Tak #2-2017

Läs

Golv till Tak #1-2017

Läs