Golv till Tak #5-2015

Det här numret har temat byggkeramik och våtrum. Keramiken ser vi i ett reportage från det nya färgglada Hylliebadet i Malmö. Våtrumsfrågorna diskuteras i en artikel om det ökade intresset för plast i våtrum och en om problemen med att det alltför ofta är för tätt mellan rören i våtrum.

Ökat intresse för plast i våtrum är en sak vi registrerat inför det här numret av Golv till Tak och som vi kommer att återkomma till. En orsak till intresset för plastvägg är förutom ekonomin att man kan känna sig säker på att det blir tätt och att risken för vattenskador blir minimal.

Ett annat sammanhang där det dock inte är lika positivt att det blir tätt är rörgenomföringar i våtrum. Tätt mellan rören alltså. Det tar vi också upp i det här numret av Golv till Tak plus ett intressant badhusprojekt – det nya Hylliebadet i Malmö.

INNEHÅLL Golv till Tak #5-2015

  • Ökat intresse för plast i våtrum
  • Tätt, tätt och ännu tätare
  • Färgglatt bad i Malmö
  • Golvläggarutbildningen har blivit bättre!
  • Förändringar i AMA
  • När ska reglerna i AMA tillämpas?

Hela årgång 2015

Golv till Tak #8-2015

Läs

Golv till Tak #7-2015

Läs

Golv till Tak #6-2015

Läs

Golv till Tak #5-2015

Läs

Golv till Tak #4-2015

Läs

Golv till Tak #3-2015

Läs

Golv till Tak #2-2015

Läs

Golv till Tak #1-2015

Läs