Golv till Tak #6-2015

Tidningen handlar mycket om akustik. Här finns bland annat en genomgång av akustikgolv och akustikunderlägg som finns på marknaden, med uppgift om leverantör, produktnamn, material, tjocklek och stegljudsförbättring.

En bra ljudmiljö prioriteras allt högre i både bostäder och lokaler som kontor, skolor, vårdinrättningar med mera. Det märks bland annat på försäljningen av akustikgolv och akustikunderlag. Vi har i det här numret gjort en sammanställning över sådana.

En annan aktuell fråga inom akustikområdet är att ljudstandarden för bostäder nyligen uppdaterats. Vad det innebär berättar vi också en del om.

Kravet på personalliggare inom byggbranschen, som träder ikraft vid kommande årsskifte, är också en aktuell fråga där det gäller för alla inom branschen att veta hur reglerna ser ut. Vi bidrar med information i den saken.

INNEHÅLL Golv till Tak #6-2015

  • LVT-golv läggs på trygghetsboende
  • Tystnaden breder ut sig
  • Ny ljudstandard för bostäder
  • GBR-standard vinner mark
  • Nu blir det krav på personalliggare
  • Göteborgsoperans parkett renoverad
  • Det är plast i nästan alla golv!

Hela årgång 2015

Golv till Tak #8-2015

Läs

Golv till Tak #7-2015

Läs

Golv till Tak #6-2015

Läs

Golv till Tak #5-2015

Läs

Golv till Tak #4-2015

Läs

Golv till Tak #3-2015

Läs

Golv till Tak #2-2015

Läs

Golv till Tak #1-2015

Läs